Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om Elmarknadshubben

En elmarknadshubb är en central informationshanteringsmodell, ett centralt IT-system för elmarknadens informationshantering och informationsutbyte.

Elmarknadshubben kommer att vara ett centralt IT-system för informationsutbyte mellan aktörerna på den svenska elmarknaden och hantera information om till exempel elanläggningar, kunder och mätvärden.

I dagens marknadsmodell kommunicerar elmarknadsaktörerna (elhandels- och elnätsföretag) direkt med varandra i en alla-till-alla modell medan det i framtiden blir Elmarknadshubben som är kommunikationsnavet på elmarknaden.

Sveriges alla elanläggningar och elkunder kommer att vara registrerade i Elmarknadshubben för hantering av marknadsprocesser som till exempel inflyttning, utflyttning och leverantörsbyte, mätvärdeshantering, nätavräkning och statistikunderlag till SCB.

Syftet med Elmarknadshubben är bland annat att effektivisera elmarknadens processer, förenkla för kunderna, öka konkurrensen och skapa möjligheter för nya tjänster på marknaden. Elmarknadshubben kan också skapa förutsättningar för ett framtida införande av en elhandlarcentrisk marknadsmodell.

Elhandlarcentrisk marknadsmodell

En elhandlarcentrisk marknadsmodell innebär bland annat att elhandelsföretaget blir den primära kontaktparten för kunden, till exempel när kunden ska teckna avtal för inflytt till en ny anläggning. I dagens marknadsmodell behöver kunden kontakta både elnäts- och elhandelsföretaget vid inflytt.

Med en elhandlarcentrisk modell kommer elhandelsföretagen agera på lika villkor vilket ökar konkurrensen. Detta sker genom att

  • elhandelsföretaget blir den primära kontaktpunkten för kunden
  • kunden behöver göra ett aktivt val och teckna avtal med enbart en aktör - elhandelsföretaget, för att få leverans av el
  • kundens el- och nätavgifter kan samfaktureras.

Enligt Svenska kraftnäts ursprungliga regeringsuppdrag skulle Elmarknadshubben införas samtidigt som den elhandlarcentriska marknadsmodellen.

I budgetpropositionen som regeringen presenterade den 21 september 2020 ändrades detta till att Elmarknadshubben ska tas i drift först, sedan ska regeringen återkomma med om och när en elhandlarcentrisk modell ska införas. Vilken påverkan detta uppdelade införande av Elmarknadshubb och marknadsmodell kan få behöver analyseras vidare.

Faktablad Elmarknadshubb från oktober 2017 (pdf, 2,5 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

All faktureringsgrundande data kommer finnas i hubben och många andra processer kommer att utföras där. Själva faktureringen kommer dock inte att ske genom Elmarknadshubben utan i respektive elhandelsföretags eget system.