Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Effektreserv

För att det ska gå att leverera el varje stund året om, så måste det hela tiden vara balans mellan förbrukning och produktion av el. I de situationer där tillgängliga balanseringsresurser på elmarknaden inte räcker till har Svenska kraftnät möjlighet att aktivera effektreserven.

Svenska kraftnät upphandlar speciellt för effektbristsituationer en strategisk reserv som kallas effektreserven. Effektreserven ska finnas tillgänglig mellan den 16 november och den 15 mars.

Svensk lagstiftning anpassas

I lagen (2003:436) om effektreserv står det att Svenska kraftnät ska se till att det finns en effektreserv. Lagen gäller fram till den 16 mars 2025.

I förordningen (2016:423) framgår de detaljerade kraven för upphandling av effektreserv, där även volymen återfinns.

Lag (2003:436) om effektreserv på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Förordning (2016:423) om effektreserv på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Från och med juni 2019 trädde en ny EU-förordning i kraft om den inre marknaden för el. Energimarknadsinspektionen har föreslagit ändringar i den nationella lagstiftningen för effektreserven för att undvika konflikt med EU-förordningen.

För Svenska kraftnät innebär EU-förordningen bland annat begränsad möjlighet att efter den 1 januari 2020 kontraktera effekt, utöver redan tecknade avtal, till effektreserven.

EU-förordning om den inre marknaden för el (engelska) Öppnas i nytt fönster

Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar för effektreserven: Ren energi inom EU Ett genomförande av fem rättsakter. Öppnas i nytt fönster

Lösning för vintrarna 2020-2025

För att säkerställa tillgång till effektreserv fram till utgången av lag (2003:436) om effektreserv förlängde Svenska kraftnät hösten 2019 gällande avtal om ökad elproduktion för effektreserven till 2025.

Förbrukningsreduktion kan inte kontrakteras till effektreserven inom nuvarande hantering av förbrukningsreduktion efter vintern 2020/2021.

Anledningen är att nuvarande hantering av förbrukningsreduktion inte stämmer överens med den nya EU-förordningen - där aktörer som deltar i effektreserven enligt förordningen inte får delta på dagen före-marknaden för el och att regelverket beskriver att inga nya kontrakt för effektreserv får tecknas efter 1 januari 2020.

Risken för effektbrist avgör framtida effektreserv

För att upphandla så kallad strategisk reserv kräver EU-förordningen att en probabilistisk metod används för att beräkna resurstillräckligheten (risken för effektbrist). Enligt EU-förordningen ska Sverige övervaka resurstillräckligheten med utgångspunkt från en gemensam europeisk bedömning av resurstillräcklighet, European Resource Adequacy Assessment (ERAA), som utförs av ENTSO-E.

För att komplettera den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet kan Sverige även utföra nationella bedömningar av resurstillräcklighet som även dessa ska utgå från en probabilistisk metod.

Detta förutsätter också att det finns mål för en så kallad tillförlitlighetsnorm enligt definition i EU-förordningen, som risken sedan kan värderas mot.

Regeringen beslutade om en tillförlitlighetsnorm för Sverige den 17 november 2022 till en (1) timme per år, baserat på Energimarknadsinspektionens förslag. Det innebär i korthet att produktion och import av el ska kunna täcka hela det förväntade förbrukningsbehovet av el 99,989 procent av tiden.

Energimarknadsinspektionen föreslår en tillförlitlighetsnorm för Sverige. Öppnas i nytt fönster

Regeringen beslutar om en tillförlitlighetsnorm för Sverige. Öppnas i nytt fönster

Resultat från Svenska kraftnäts och ENTSO-E:s analyser

Svenska kraftnäts analyser av utvecklingen av kraftsystemet från ett nationellt perspektiv presenteras i bland annat Kortsiktig Marknadsanalys (KMA). Senaste KMA (KMA 2022) gäller för den kommande femårsperioden 2023–2027 och baseras på kända planer och beslut.

Resultaten från KMA 2022 visar att risken för effektbrist (förbrukningsfrånkoppling) är under den av regeringen beslutade tillförlitlighetsnormen fram till år 2027 men ligger över tillförlitlighetsnormen i slutet av analysperioden.

Liknande resultat presenteras av ENTSO-E i deras rapport European Resource Adequacy Assessment 2022. De båda rapporterna indikerar ett behov av någon form av kapacitetsmekanism (effektreserven är exempel på en sådan) och är underlag som kan utgöra grund för att förlänga avtalet om effektreserv då detta går ut i mars 2025.

Europeisk bedömning av resurstillräcklighet

European Resource Adequacy Assessment (ERAA) 2022 | ENTSO-E (entsoe.eu) (på engelska) Öppnas i nytt fönster

Kortsiktig marknadsanalys (KMA) 2022 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad