Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Effektreserv

För att det ska gå att leverera el varje stund året om, så måste det hela tiden vara balans mellan förbrukning och produktion av el. I de situationer där tillgängliga balanseringsresurser på elmarknaden inte räcker till har Svenska kraftnät möjlighet att aktivera effektreserven.

Svenska kraftnät upphandlar speciellt för effektbristsituationer en strategisk reserv som kallas effektreserven. Effektreserven ska finnas tillgänglig mellan den 16 november och den 15 mars.

Svensk lagstiftning anpassas

I lagen (2003:436) om effektreserv står det att Svenska kraftnät ska se till att det finns en effektreserv. Lagen gäller fram till den 16 mars 2025.

I förordningen (2016:423) framgår de detaljerade kraven för upphandling av effektreserv, där även volymen återfinns.

Lag (2003:436) om effektreserv på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster Öppnas i nytt fönster

Förordning (2016:423) om effektreserv på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster Öppnas i nytt fönster

Från och med juni 2019 trädde en ny EU-förordning i kraft om den inre marknaden för el. Energimarknadsinspektionen har föreslagit ändringar i den nationella lagstiftningen för effektreserven för att undvika konflikt med EU-förordningen.

För Svenska kraftnät innebär EU-förordningen bland annat begränsad möjlighet att efter den 1 januari 2020 kontraktera effekt, utöver redan tecknade avtal, till effektreserven.

EU-förordning om den inre marknaden för el (engelska) Öppnas i nytt fönster Öppnas i nytt fönster

Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar för effektreserven: Ren energi inom EU Ett genomförande av fem rättsakter. Öppnas i nytt fönster Öppnas i nytt fönster

Lösning för vintrarna 2020-2025

För att säkerställa tillgång till effektreserv fram till utgången av lag (2003:436) om effektreserv förlängde Svenska kraftnät hösten 2019 gällande avtal om ökad elproduktion för effektreserven till 2025.

Förbrukningsreduktion kan inte kontrakteras till effektreserven för övergångsperioden – det vill säga från vintern 2020/2021. Anledningen är att nuvarande hantering av förbrukningsreduktion inte stämmer överens med den nya EU-förordningen - där aktörer som deltar i effektreserven enligt förordningen inte får delta på dagen före-marknaden för el och att regelverket beskriver att inga nya kontrakt för effektreserv får tecknas efter 1 januari 2020.

Risken för effektbrist avgör framtida effektreserv

För att upphandla så kallad strategisk reserv kräver EU-förordningen att en probabilistisk metod används för att beräkna resurstillräckligheten (risken för effektbrist). Enligt EU-förordningen ska Sverige övervaka resurstillräckligheten med utgångspunkt från en gemensam europeisk bedömning av resurstillräcklighet, European Resource Adequacy Assessment (ERAA), som utförs av ENTSO-E. För att komplettera den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet kan Sverige även utföra nationella bedömningar av resurstillräcklighet som även dessa ska utgå från en probabilistisk metod.

Detta förutsätter också att det finns mål för en så kallad tillförlitlighetsnorm enligt definition i EU-förordningen, som risken sedan kan värderas mot. Energimarknadsinspektionen har föreslagit ett värde på tillförlitlighetsnormen för Sverige som lämnades till regeringen i maj 2021.

Ei föreslår en tillförlitlighetsnorm för Sverige. Öppnas i nytt fönster Öppnas i nytt fönster

Analyser av ENTSO-E och Svenska kraftnät

Den analys som ENTSO-E genomfört av europeisk resurstillräcklighet, visar att en upphandling av effektreserv efter 2025 sannolikt inte kan motiveras enligt EU-förordning om den inre marknaden för el.

Svenska kraftnäts analyser av utvecklingen av kraftsystemet från ett nationellt perspektiv presenteras i bl.a. Kortsiktig Marknadsanalys (KMA). Senaste KMA (KMA 2021) gäller för den kommande femårsperioden 2022–2026 och baseras på kända planer och beslut.

KMA 2021 bygger på beräkningar utifrån EU-förordningens metod och de indikerar att snittvärdet för effektbrist blir lägre än den föreslagna tillförlitlighetsnormen i SE4 (elområdet i södra Sverige), samt även resten av landet, och därmed kan effektreserven inte motiveras utifrån normen.

Samtidigt visar analysen att importbehovet under ansträngda timmar ökar under analysperioden, samt att importmöjligheterna kan vara begränsade.

Europeisk bedömning av resurstillräcklighet
European Resource Adequacy Assessment (ERAA) 2021 | ENTSO-E (entsoe.eu) Öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster

Kortsiktig marknadsanalys (KMA) 2021 Öppnas i nytt fönster (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad