Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Behandling av personuppgifter inom ramen för e-postkommunikation med Svenska kraftnät

Svenska kraftnät behandlar dina personuppgifter när vi och du kommunicerar med varandra via e-post.

Vi behandlar bland annat följande personuppgifter inom ramen för hantering av e-post: 

  • namn
  • kontaktuppgifter
  • organisationstillhörighet
  • organisatorisk tillhörighet och befattning. 

Vårt ändamål med behandlingen är att möjliggöra kommunikation via e-post med interna och externa parter samt möjliggöra handläggning av ärenden.

Personuppgifter i e-postmeddelanden kan utgöra allmän handling och komma att bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen. Personuppgifterna behandlas därför så länge det är nödvändigt för att handlägga det enskilda ärendet och uppfylla arkivlagstiftningens bestämmelser om bevarande. Personuppgifter som inte ingår i allmän handling sparas dock bara så länge som krävs för att uppnå syftet med den aktuella behandlingen.

Vi behandlar dina personuppgifter bland annat med stöd av följande rättsliga grunder:

  • Vi behöver utföra en uppgift av allmänt intresse.
  • Vi behöver uppfylla en rättslig förpliktelse.
  • Vi behöver utöva myndighet och/eller vi behöver fullgöra en avtalsförpliktelse. 

Dina personuppgifter kan bland annat komma att utlämnas till allmänheten, som begär dem utlämnade inom ramen för allmän handling, såväl som till andra myndigheter och organ vi samverkar med.

Svenska kraftnäts dataskyddspolicy

För vidare information om Svenska Kraftnäts behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad med mera hänvisas till vår allmänna dataskyddspolicy

Svenska kraftnäts dataskyddspolicy