Nyttor och effekter, elmarknadshubb

I regeringens uppdrag till Svenska kraftnät att utveckla och driva en Elmarknadshubb framgår ett antal nyttoeffekter som hubben ska bidra till.

Nyttor och effekter som hubben bland annat ska bidra till:

  • hjälpa kunderna att vara aktiva
  • säkerställa konkurrensneutralt informationsutbyte
  • vara ett nav för processer och funktioner på marknaden
  • vara stöd för en elhandlarcentrisk marknadsmodell.

Projektet är pausat och att de beskrivna nyttorna och effekterna är utifrån perspektivet med elhandlarcentrisk modell, dvs läget fram till projektpaus.

Notera att nyttorna och effekterna i många fall inte kommer realiseras per automatik när Elmarknadshubben införs. De kommer i de flesta fall behöva realiseras av aktörerna och andra intressenter på marknaden – Elmarknadshubben ska ses just som en möjliggörare. Olika aktörer kan också bedöma effekterna av Elmarknadshubben på olika sätt beroende på vilken typ av aktör de är, vilken situation de befinner sig i och vilka förutsättningar de har. Därför är det viktigt att varje enskild aktör utvärderar vilken påverkan och vilka möjligheter som effekterna har för dem.

Granskad