Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hansa PowerBridge

Följ projektet via

Nu förstärker vi kopplingen till kontinenten

Svenska kraftnät planerar den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan Hurva station i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland tillsammans med den tyska systemoperatören 50Hertz. Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellan Norden och övriga Europa med ökade möjligheter till elmarknadshandel

Om projektet

Nu förstärker vi kopplingen till kontinenten

Svenska kraftnät planerar den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan Hurva station i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland tillsammans med den tyska systemoperatören 50Hertz. Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellan Norden och övriga Europa med ökade möjligheter till elmarknadshandel

Om projektet

Därför behövs Hansa PowerBridge

  • Ökade handelsmöjligheter ger en effektivare drift av systemet och en tryggare elförsörjning i södra Sverige. Dessa nyttovärden förväntas överstiga projektets kostnader både med avseende på Sverige och totalt sett.

  • Ökad europeisk integration gynnar klimatet och möjliggör utfasning av fossil produktion.

  • Påverkan på elpriserna förväntas bli marginella när Hansa PowerBridge tas i drift, vilket beräknas kunna ske i början av 2030-talet. Detta beror på en ökad koppling mellan Norden och kontinenten samt kraftig utbyggnad av förnyelsebar produktion. 

  • Baltic Cable, den enda förbindelsen till Tyskland idag togs i drift 1994 och närmar sig den tekniska livslängden. Vad som händer med den därefter är oklart.   

  • Starkare koppling till omvärlden ger en ökad robusthet i händelse av kris och krig.

Läs mer om projektets drivkrafter och nyttor under sidan Om projektet.

Nytt om Hansa PowerBridge

RFI har skickats ut inför omstarten av upphandlingen


Den 2:a oktober skickade Svenska kraftnät och 50Hertz ut en (RFI), ”Request For Information” inför omstarten av upphandlingen av Hansa PowerBridge. Syftet med RFI:n är att samla in information från leverantörsmarknaden inför upphandlingen av HVDC-förbindelsen med stationer, som beräknas starta i slutet av 2024, förutsatt att koncession beviljas.

Hansa PowerBridge fortsätter med en begäran om information (RFI) för omriktarstationer och kablar


Svenska kraftnät och 50Hertz har börjat med insamling av information för leverans och installation av Hansa PowerBridge.

Med anledning av avbruten upphandling blir Hansa PowerBridge försenad


Svenska kraftnät och 50Hertz har beslutat att avbryta upphandlingen av Hansa PowerBridge. Anledningen är att de tekniska kraven har ändrats och utmaningar i det befintliga elnätet har resulterat i betydande förändringar i anbudsdokumenten. Svenska kraftnät och 50Hertz avser att starta en ny upphandling vid ett senare tillfälle, preliminärt i Q1 2024.

Fakta om Hansa PowerBridge

Teknik: 700 MW likströmsförbindelse (VSC HVDC)

Investering: Svenska kraftnäts investering beräknas uppgå till ca 7,5 miljarder kronor. 

Längd: Sträckan på den svenska landsidan kommer att bli ungefär 55 km och sjökabeln ungefär 60 km tills övergången till tysk mark. Elförbindelsens totala längd kommer att bli ungefär 300 km.

Stationer: Ansluter i station Hurva, i Hörby kommun, som byggs ut med en omriktarstation.

Tidplan

Tidplanen för Hansa PowerBridge är i nuläget svårbedömd. Detta beror till stor på osäkerheten kring leveranstiderna för HVDC-förbindelser med omriktarstationer, men också på regeringens koncessionsbeslut. Svenska kraftnät har för avsikt att presentera en övergripande tidplan efter att koncessionsbeslut fattats och det finns indikationer på vad som är en rimlig leveranstid för en HVDC-förbindelse med omriktarstationer. 

Händelse Tidpunkt
Samråd 2018-2020
Ansökan om koncession Oktober 2020
Uppskattat regeringsbeslut om koncession prel. 2024
Upphandling 2024-2025
Karta på kopplingen Hurva station i Sverige och Gustrow i Tyskland

Projektgrupp

Ställ en fråga om Hansa PowerBridge

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontaktpersoner