Svenska kraftnäts insatsstyrka

Svenska kraftnät erbjuder en vidareutbildning av tekniker som arbetar inom elnätsverksamheten. På så vis förstärks förmågan att hantera stora störningar på region- och stamnät.

Vid en större störning på stam- eller regionnät kommer inte den ordinarie tekniska personalen att räcka till. Det kommer också behövas teknisk personal som har kompetens för att bygga provisoriska förbiledningar med beredskapsstolpar (Canadastolpar). För att förstärka förmågan att hantera en störning erbjuder vi utbildningar för tekniker som arbetar inom distributions-, stam- och regionnätsverksamheterna.

Antalet verksamma frivilliga tekniker har minskat och det finns därför ett behov av att rekrytera fler till reparationsberedskapen. För dig som arbetsgivare innebär detta en möjlighet att kompetensutveckla några av dina bästa medarbetare kostnadsfritt. 

Du anmäler intresse till utbildningen längst ner på denna sida. 

Vem får bli en del av insatsstyrkan?

Vid en krissituation krävs det att Insatsstyrkans personal kan agera på ett professionellt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Därför ställer Svenska kraftnät höga krav på vem som får ingå i styrkan. För att få fram de som är bäst lämpade kallas cirka 25 personer till Åsbro Kursgård för att genomföra ett antagningsprov. Under en dag testas praktiska och teoretiska kunskaper genom intervjuer, tester och prov.

Antagningsprovets innehåll:

 • Har montören genomgått HLR-utbildning?
 • Har montören ett giltigt ESA certifikat?
 • En hälsodeklaration lämnas
 • Ett höghöjdstest får avläggas
 • Övriga kunskaper inventeras (Motorsågsutbildning, sprängutbildning,
 • förarlicenser, med mera.)

Vad händer efter antagningsprovet?

Efter genomfört antagningsprov får både montörer och arbetsgivare besked om resultatet. För de antagna montörerna kommer mer information om utbildningsprogram, praktisk information om Åsbro Kursgård och en kallelse, när det börjar bli dags. Arbetsgivaren informeras om vilka som blivit antagna och när utbildningen är planerad. Till detta kommer även det formella avtal som ska tecknas mellan arbetsgivaren och Svenska kraftnät. Du kan läsa mer om detta avtal under rubriken "Dina åtaganden som arbetsgivare" nedan. 

Kostnadsfri kompetenshöjning

Utbildningen finansieras av Svenska kraftnät. Du som är arbetsgivare har alltså möjlighet att kompetensutveckla några av dina bästa medarbetare kostnadsfritt.

Dina åtaganden som arbetsgivare

Som arbetsgivare låter du dina medarbetare delta i den kostnadsfria insatsstyrkan och tecknar därmed ett femårigt avtal med Svenska kraftnät. I avtalet förbinder ni er att ställa upp med dessa insatsutbildade personer vid en akut situation för elförsörjningen. Ersättning och andra personalkostnader utgår enligt kostnadsmodell elsamverkan.

Praktisk information för sökande till utbildningen

 • Insatsstyrkans utbildning för distributionselektriker är 4 veckor lång.
 • Utbildningen för stam- och regionnätsmontörer är 2 veckor lång.
 • Utbildningen sker på Åsbro Kursgård som ligger i naturskön miljö 3 mil söder om Örebro.
 • De som väljs ut att delta får en utbildning som innehåller både teori och praktik.
 • Instruktörerna som leder utbildningen är specialister inom sina områden med många års erfarenhet. 

Deltagarna bor och äter på kursgården, i enkelrum. Det mesta under utbildningstiden står Åsbro Kursgård för men det du behöver tänka på, förutom dina hygienartiklar, är att ta med dina personliga arbetskläder och din skyddsutrustning.

Om du blir antagen till kursen kommer all praktisk information att skickas till dig i god tid. För övrig information om kursgården, vägbeskrivning etcetera besök gärna Åsbro Kursgårds webbplats. 

Intresseanmälan

När du skickar oss dina kontaktuppgifter via ett formulär på denna webbplats, lagras dina personuppgifter för att Svenska kraftnät ska kunna nå dig. Personuppgifterna sparas bara så länge som det krävs för administrationen, till exempel för utskick och uppföljning. All information som lämnas till en myndighet behandlas enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som helst kan begära att få ta del av den information du lämnar till Svenska kraftnät om den inte är sekretessbelagd.

Fält märkta * är obligatoriska.
Om montören:
* Namn:
* Personnummer:
* Telefon:
Mobiltelefon:
* E-post:
Ort:
* Antal år i branschen:
* Nuvarande arbetsroll:
Övrig information:
 
Om arbetsgivaren:
* Arbetsgivare:
* Kontaktperson:
* Telefon:
Mobiltelefon:
* E-post:
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Granskad