Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontrollrummet

Här får du en överskådlig inblick av fenomen i elsystemet. 

Vanliga frågor om kontrollrummet

Veckovis information från driften om läget i kraftsystemet

Data som presenteras på denna sida är inte fullständigt exakt och ögonblicklig. Information som publiceras för andra länder tillhandahålls av respektive systemoperatör och sammanställs av Statnett. Svenska kraftnät kan därför inte garantera att informationen är korrekt, utan hänvisar till systemoperatör för vardera land vid eventuella frågor.

Om du har andra behov av elmarknadsdata, rekommenderar vi vår elstatistiksidaeuropeiska Transparensplattformen Öppnas i nytt fönster samt Nord Pools webbplats. Öppnas i nytt fönster Elstatistik finns även hos Statistiska centralbyrån  Öppnas i nytt fönstersamt Energimarknadsinspektionen tillhandahar statistik och öppen data. Öppnas i nytt fönster

Balans

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Det kan vara viss fördröjning i hur frekvensen presenteras på denna sida.

 

Elens flöde

Elhandeln i Norden och Baltikum sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris. Elflödet och därmed priset styrs av utbud och efterfrågan.

Priset i kartan anges i euro per megawattimme (MWh). Priset gäller för den aktuella timmen och sätts på den nordiska elbörsen dagen innan driftdygnet. Flödena (import och export) som visas i kartan uppdateras däremot mellan var 5:e till 15:e minut. 

Du kan flytta dig runt i kartan och även zooma in och ut.

 Läs mer om transmissionsnätet

Elenergi är både en import- och exportvara. Sveriges elförbrukning är ungefär 140 TWh på ett år. De senaste åren har nettoexporten varit mellan 10 - 30 TWh. Vi har många viktiga elförbindelser till grannländerna. 

Varje land ansvarar för att rapportera in data till kartan. Vid 0 värden beror det på att det inte kommit in någon data.

Data hämtas från Statnett som sammanställer informationen från respektive land.

Elförbindelserna med utlandet ger Sverige möjlighet att exportera el när det är elöverskott samtidigt som importmöjligheten stärker den svenska försörjningssäkerheten i bristsituationer. Kartan visar flödet just nu och uppdateras varje minut.

Data hämtas från Statnett som sammanställer informationen från respektive land.

Produktion

Huvuddelen av Sveriges el produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras närmare 20 procent av elen som vindkraft men vindkraftsproduktionen varierar med vädret. Andelen vindkraft kommer att öka de kommande åren. I diagrammet kan du se hur produktionen ser ut just nu i Sverige och i de grannländer vi delar information med. Exempel på "ospecificerad produktion" är produktion från anläggningar som har fler än ett produktionsslag och där dessa inte kan separeras, samt solenergi.

 Gå till sidan Elstatistik.

Visa som:
Visa data för:
Data saknas för detta datum.
Kärnkraft
0 MW
Värmekraft
0 MW
Ospecificerat
0 MW
Vindkraft
0 MW
Vattenkraft
0 MW
Total produktion
0 MW
Total förbrukning
0 MW
Exporterar
0 MW

Illustrationen baseras på prognoser och inte faktiskt utfall. "Hacken" som ibland uppträder timvis återspeglar inte verkliga förändringar utan beror på hur data presenteras. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. 

Data hämtas från Statnett som sammanställer informationen från respektive land.

Elproduktion per land

SE DK NO FI EE LV LT Total
Produktion 23 781 5 142 23 683 9 364 994 654 517 64 135
Kärnkraft 6 989 - - 2 799 - - - 9 788
Värmekraft 1 754 1 989 71 4 416 983 537 82 9 832
Vindkraft 3 982 3 153 2 916 385 11 27 324 10 798
Ospecificerat 445 - - 221 - 90 85 841
Vattenkraft 10 612 - 20 696 1 543 - 0 25 32 876
Total förbrukning 20 718 4 676 18 988 13 481 1 151 906 1 605 61 525
Statistik uppdaterad

Förbrukning

Elleverantörernas balansansvariga gör prognoser för hur mycket el som kommer att förbrukas timme för timme. Ibland men inte alltid motsvarar prognoserna den faktiska förbrukningen. För varje timme beräknar vi om det finns risk för effektbrist. Det går inte att exportera data som visas på denna sida.

Den statistik vi tar fram kan du ladda ner på sidan Statistik.

Visa data som:

Statistik uppdaterad

Sverige är indelat i fyra elområden. Under flikarna i tabellen kan du se prognos och förbrukning för respektive elområde.

Data kommer från Svenska kraftnät.