Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Balanshållning avseende el (EB)

EB innehåller riktlinjer för balanshållning inklusive inrättandet av gemensamma principer för upphandling och avräkning av frekvenshållningsreserver, frekvensåterställningsreserver och ersättningsreserver samt inrättandet av gemensamma plattformar för aktivering av balansenergi från bland annat frekvensåterställningsreserver och ersättningsreserver.

Ikraftträdande

Den 18 december 2018

Svenska kraftnäts arbete med EB

EB innehåller bestämmelser som fastställer att Svenska kraftnät som systemansvarig för överföringssystem antingen själv eller tillsammans med berörda systemansvariga för överföringssystem ska ta fram metoder och villkor. Dessa ska sedan godkännas av antingen Ei eller ACER. 

Pågående och godkända ärenden som Svenska kraftnät arbetar med:

Artikel Ärende Status
18 Villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter Avslutad
20  Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering Avslutad
21 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserven med automatisk aktivering Avslutad
22 Europeiska plattformen för processen för nettning av obalanser Pågående
25 Förteckning över standardprodukter Avslutad
29 Aktivering av bud på balansenergi från den gemensamma rangordningslistan Avslutad
30 Prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser Avslutad
33 Gemensamma harmoniserade regler för utbyte och upphandling av aFRR-balanseringskapacitet Pågående
33 Gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av mFRR balanseringskapacitet Pågående
33.1 Fastställandet av gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet Avslutad
34 Undantag för att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende aFRR Avslutad
34 Undantag från att tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende frekvenshållningsreserver (FCR) Avslutad
37.3 Kapacitetsberäkningsmetod för balanseringstidsramen för Norden Avslutad
37.3 Kapacitetsberäkningsmetod för balanseringstidsramen för Baltikum Avslutad
37.3 Kapacitetsberäkningsmetod för balanseringstidsramen för Hansa Pågående
38 Tillämpning av marknadsbaserad allokeringsmetod för  överföringskapacitet för utbyte av aFRR balanskapacitet inom den nordiska kapacitetsberäkningregionen Pågående
38 Tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet för utbyte av mFRR balanseringskapacitet Pågående
40 Samoptimerad tilldelningsprocess för kapacitet Avslutad
41.1 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Norden Pågående
41.1 Marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum Avslutad
41.1 Marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Hansa Pågående
44.3 Förslag till ytterligare avräkningsmekanism Avslutad
50.1 Gemensamma avräkningsregler mellan TSOer Avslutad
50.3 och 51.1 Gemensamma avräkningsregler för all avsiktliga samt oavsiktliga energiutbyten inom synkronområdet Norden Avslutad
50.4 Gemensamma avräkningsregler för avsiktliga energiutbyten mellan synkronområden Avslutad
51.2 Gemensamma avräkningsregler för oavsiktliga energiutbyten mellan synkronområden Avslutad
52 Avräkning av obalanser Avslutad
Granskad