Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elmarknadsförordningen

Elmarknadsförordningen ska lägga grunden för att kunna uppnå målen för energiunionen, särskilt målsättningarna för klimat- och energi för 2030. Det här ska uppnås med hjälp av marknadssignaler, en större andel förnybara energikällor, försörjningstrygghet, flexibilitet, hållbarhet, utfasning av fossila bränslen och ökad innovation.

Elmarknadsförordningen innehåller grundläggande bestämmelser för handel med el, balansansvar, tillträde till nät, hantering av överbelastning och resurstillräcklighet. Den innehåller även bestämmelser gällande driften av överföringssystem och distributionssystem, bland annat beskrivs uppgifterna för ENTSO-E och inrättandet av regionala samordningscentrum (RCC). En EU-DSO-enhet etableras, vars uppgifter blir snarlika de som ENTSO-E har.

Pågående, löpande och godkända ärenden som Svenska kraftnät arbetar med:

Artikel Ärende Status
Artikel 6.9 Undantag från att behöva upphandla balanskapacitet uppåt och nedåt separat Avslutad
Artikel 6.9 - 6.10 Undantag från att balanskapacitet ska ingås en dag före tillhandahållandet Avslutad
Artikel 8.4 Undantag från införande av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser Avslutad
Artikel 9.1 Undantag från att behöva utfärda långsiktiga överföringsrättigheter för svenska elområden - mer information under FCA/artikel 30 Avslutad
Artikel 13.4 Årlig rapportering om omdirigering Löpande
Artikel 14 Översyn av elområden Pågående
Artikel 16.9 Undantag från att tillhandahålla 70% av överföringskapaciteten Avslutad
Artikel 19.4 Metod för användningen av intäkter från överbelastning Avslutad
Artikel 20.1 Övervaka resurstillräckligheten i Sverige Löpande
Artikel 23.3 Metod för att fastställa resurstillräcklighet Avslutad
Artikel 23.4 Årlig europeisk bedömning av resurstillräcklighet Löpande
Artikel 23.6 Metoden för värdet av förlorad last, kostnader för nya resurser samt tillförlitlighetsnorm Avslutad
Artikel 26.11 Metoder för gränsöverskridande deltagande i kapacitetsmekanismer Avslutad
Artikel 35.1 Förslag till inrättandet av ett nordiskt regionalt samordningscentrum (RCC) Avslutad
Artikel 36.1 Systemdriftregioner Avslutad
Artikel 37.5 Fastställande av uppgifter för regionala samordningscentrum Pågående
Artikel 57 Samarbete mellan systemansvarig för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem Löpande
Granskad