Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anslutning av förbrukare (DCC)

DCC ska säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel.

DCC anger kraven för anslutning av

  • förbrukningsanläggningar till överföringssystem
  • distributionsanläggningar till överföringssystem
  • distributionssystem inklusive slutna distributionssystem
  • förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.

Ikraftträdande

Den 7 september 2016

Svenska kraftnäts arbete med DCC

DCC ger medlemsstater möjlighet att ta fram kompletterande föreskrifter på området. Ei har tagit fram föreskrift EIFS 2019:6. Därmed finns den tekniska kravbilden på plats. Svenska kraftnät har publicerat uppgifter om det överensstämmelseförfarande som syftar till att verifiera kravbilden som gäller för anslutande part vid anslutning till överföringssystemet.

Överensstämmelseförfarandet enligt DCC

Dokumentet, inklusive tillhörande bilagor, beskriver processen för verifiering av kravuppfyllnad för förbrukningsanläggningar, distributionsanläggningar och distributionssystem som ansluter till överföringssystemet.

Vid anslutning är det berörd systemansvarig för överföringssystemet som bedömer kravuppfyllnaden och ägaren av anläggningen som är ansvarig för att verifiera kravuppfyllnaden.

Dokumenten beskriver processen från det att anslutningsavtal har tecknats fram till det att anläggningen har fått ett slutligt driftsmeddelande, samt processen för att verifiera att kravuppfyllnaden upprätthålls under anläggningens hela livstid.

Kravuppfyllnad för förbrukningsanläggningar, distributionsanläggningar och distributionssystem anslutna till överföringssystemet

Publiceras inom kort:
Bilaga 5. Återkommande verifiering

Pågående och avslutade ärenden som Svenska kraftnät arbetar med:

Granskad