Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nätanslutning av system för högspänd likström (HVDC)

HVDC ska säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel.

HVDC anger kraven för anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler.

Ikraftträdande

Den 28 september 2018

Svenska kraftnäts arbete med HVDC

HVDC ger medlemsstater möjlighet att ta fram kompletterande föreskrifter på området. Ei har tagit fram föreskrift EIFS 2019:3. Därmed finns den tekniska kravbilden på plats.

Anslutningsförfarandet enligt HVDC

Svenska kraftnät kommer att publicera instruktioner under hösten 2023 för kravställning och verifiering för system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler anslutna till överföringssystemet.

Pågående och avslutade ärenden som Svenska kraftnät arbetar med:

Artikel Ärende Status
Instruktion Verifiering av kravuppfyllnad för HVDC Pågående
Instruktion Bilaga 1 Projektspecifika uppgifter och krav Pågående
Instruktion Bilaga 2 Underlag inför spänningssättning Pågående
Instruktion Bilaga 3 Anläggningsdata Pågående
Instruktion Bilaga 4 Simuleringsmodeller Pågående
Instruktion Bilaga 5 Simulering Pågående
Instruktion Bilaga 6 Provning Pågående
Instruktion Bilaga 8 Försäkran om överensstämmelse Pågående
5.4 Generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler Avslutad
78 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i HVDC Avslutad
Granskad