Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Gemensam nordisk modell balanserar framtidens kraftsystem

Elektrifieringen i samhället ökar och transmissionsnäten i Europa integreras allt mer. För att hantera förändrade förutsättningar för driften av kraftsystemet och möta nya europeiska krav utvecklar Svenska kraftnät tillsammans med de övriga nordiska systemoperatörerna en ny modell för balansering.

Lugnt i kontrollrummet med rätt stormprognoser

När stormen Ciara drog in över södra Sverige häromveckan utfärdade SMHI klass 2-varningar. Flyg ställdes in och broar stängdes. Vindkraftsproduktionen sköt i höjden och på elbörsen Nordpool fick vi negativa spotpriser. Men i kontrollrummet på Svenska kraftnät höll sig dramatiken borta.

Offentligt samråd om publicering av enskilda bud

Svenska kraftnät genomför ett offentligt samråd om förslag på att ansöka om undantag från att publicera enskilda bud för systemtjänstemarknaderna. Samrådet sker i enlighet med artikel 12, paragraf 3, i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Aktörsmöte för den nya rotationsenergireserven FFR

Svenska kraftnät anordnar torsdagen den 13 februari ett aktörsmöte för att presentera den nationella planen för hur implementationen av den nya reserven FFR (Fast Frequency Reserve) ska gå till.

Oskar, hur bedöms samhällsnyttan av en kraftledning?

När Svenska kraftnät fattar beslut om vi ska bygga en ledning eller inte, ingår en samhällsekonomisk analys i underlaget. I den vägs minskade utsläpp och elmarknadsnytta mot intrång i landskapsbild och olägenheter för boende. Oskar Engblom är kraftsystemanalytiker och arbetar med analyserna.

Ny samlad vägledning om dammsäkerhet

Svenska kraftnät har upprättat vägledningen ”Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering. En vägledning från Affärsverket svenska kraftnät jml. 5-8 §§ förordningen (2014:214) om dammsäkerhet”.