Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Beslut om metod för elområdesöversyn

Den 24 november delgav ACER sitt beslut om metod för Europas gemensamma elområdesöversyn. Beslutet förtydligar även tidplanen för det fortsatta arbetet, där utvärderingen av alternativa elområden förväntas komma igång under början av 2022.

Provningsplan enligt ER inlämnad till Ei

Svenska kraftnät har fastställt en provningsplan i enlighet med artikel 43.2 i kommissionens förordning (EU) 2017/2196 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER) och lämnat in denna till Energimarknadsinspektionen för godkännande.

Svenska kraftnät får regeringsuppdrag rörande stödtjänster och avhjälpande åtgärder

Regeringen har gett Svenska kraftnät i särskilt uppdrag att beskriva affärsverkets pågående och kommande satsningar rörande stödtjänster för upprätthållande av normal drift samt för avhjälpande åtgärder och skyddstjänster för skärpt drift och nöddrift. Uppdraget innefattar även att vid behov föreslå teknikneutrala ersättningsmodeller för relevanta tjänster och ändringar i regelverk. "Svenska kraftnät välkomnar uppdraget. Det ger oss ett tydligt uppdrag och möjlighet att föreslå viktiga förbättringar och lösningar till nytta för samhället", säger Lowina Lundström, chef för division System på Svenska kraftnät.

Driftchef Pontus de Maré i kontrollrummet.

Minskade marginaler i kraftsystemen

Med vintern kommer kallare dagar och elkonsumtionen ökar. Förändringarna i kraftsystemets produktionsmix innebär att prognosticerat underskott för timmen med högst förbrukning i vinter har ökat till 1 700 MW, enligt Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintern 20/21.

Pilotstudie: Minsta budstorlek på 1 MW för mFRR

Nu startar Svenska kraftnät en pilotstudie med sänkt minsta budstorlek för den manuella frekvensåterställningsreserven (mFRR). Piloten inleds i januari 2021 och riktar sig till anläggningar som inte är aktiva på reglerkraftmarknaden idag.

Möte för säker kultur

Hur kan energibranschen bli bättre på samverkan och sund säkerhetskultur? Hur når vi en vision om noll arbetsplatsolyckor? Stora frågor stod på agendan under Svenska kraftnäts årliga leverantörsmöte i oktober.

Dubblabergen: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Dubblabergen, med områdes-id DBB har etablerats från och med den 12 november 2020 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Dubblabergen tillhör elområde SE1.

Kapacitetsavgifterna ökar 2020

Det svenska kraftsystemet är inne i en fas som präglas av stora förändringar, den planerbara produktionen minskar och det kommer in allt mer förnybar produktion. Prisskillnader mellan elområdena stiger, vilket leder till att kapacitetsavgifterna förväntas öka de kommande åren.