Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna (visar enbart de som är ikryssade)

Nätkoderna sätter gemensamma spelregler

Det europeiska regelverk som omgärdar kraftsystemet sätter gemensamma spelregler för EU:s medlemsstater och är en förutsättning för att möjliggöra energiomställningen i Europa. Hos Svenska kraftnät pågår arbetet kontinuerligt med att anpassa verksamheten efter kraven men också med att återkoppla och ge input till utformning av kommande regler och riktlinjer.

Vår forskning reder ut begreppen kring syntetisk svängmassa

Med en förändrad produktionsmix ändras förutsättningarna att balansera kraftsystemet. Våra lösningar för att hantera den nya produktionsmixen utvecklas nu i hög takt. Då är det viktigt att vi menar samma sak när vi diskuterar. Forskning på Svenska kraftnät reder ut begreppen.

Vi söker en ny medlem till Svenska kraftnäts Elmarknadsråd!

Svenska kraftnät söker en företrädare för elmarknadens aktörer som vill delta och bidra i våra diskussioner inom Elmarknadsrådet. Du har då möjlighet att genom dialog och erfarenhetsutbyte bidra till att utforma elmarknaden.

Svenska kraftnät upphandlar mFRR kapacitet i SE3 och SE4

Den 8 februari inleder Svenska kraftnät årets upphandling av manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR). Målet är att säkerställa totalt cirka 300 MW uppregleringskapacitet i SE3 och SE4.

Beslut om stängningstid för budgivning till aFRR-kapacitetsmarknaden

Stängningstid för budgivning till den nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR kommer att vara 07.30 (D-1).

Ny vägledning för energieffektivare transformatorer

Att minska energiförluster i elnätet är en viktig fråga för både ekonomi, samhälle och klimat. Nu finns en ny vägledning från Svenska kraftnät där Niclas Schönborg och Thomas Fogelberg undersökt hur krafttransformatorer och shuntreaktorer ska optimeras i förhållande till inköpskostnad och energiförluster. Följs deras rekommendationer minskar energiförlusterna påtagligt och kan på samhällsnivå ge stora miljö- och energivinster.

Inspel till utformningen av framtidens marknad för FCR och FRR

Svenska kraftnät uppmanar aktörer att komma med inspel om de framtida marknadsreglerna för FCR och FFR. Återkoppling önskas via e-post senast den 7 mars 2021.

Nytt utkast på harmoniserade tekniska krav för FCR

De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) har tagit fram ett förslag till nya, harmoniserade tekniska krav för stödtjänsterna FCR-N och FCR-D i det nordiska synkronområdet.

Sökes: Medlemmar till referensgrupp om stödtjänster och avhjälpande åtgärder

Svenska kraftnät söker företrädare för elmarknadens aktörer som vill samverka och ge åsikter relaterat till ett regeringsuppdrag om stödtjänster och avhjälpande åtgärder

Åtgärdsförslag för att effektivisera utbyggnaden av elnätet överlämnas till regeringen

Energiomställningen och elektrifieringen av Sverige kräver omfattande förstärkningar och utveckling av elnätet. Svenska kraftnät, tillsammans med regionnätsföretagen Ellevio, E.ON Energidistribution, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät, och Vattenfall Eldistribution, överlämnar nu konkreta åtgärdsförslag till energiminister Anders Ygeman; Effektivare tillståndsprocesser som tar hänsyn till system- och beredskapsperspektivet, tydliga riktlinjer för teknikval, utpekande av områden för riksintresse för energidistribution och översyn av lagstiftningen för kommunala energiplaner.