Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

En attraktiv kraftkälla med friskvård i fokus

Friskvård är en viktig del för medarbetares hälsa. Svenska kraftnät klassas som energibranschens mest attraktiva arbetsgivare, tack vare bland annat lyckade satsningar på motion och hälsa. Bland medarbetarna finns också ett stort engagemang för den egna motions- och kulturföreningen Kraftkällan.

Samråd av förslag avseende datautbyte - komplettering

Svenska kraftnät bjuder in till samråd av komplettering till förslag till viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden avseende datautbyte, i enlighet med artikel 40.6 och 40.7 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om drift av elöverföringssystem (SO).

Kommentar till uppgifter i media

Svenska kraftnät har som systemansvarig ansvaret att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet. Elmarknaden och förutsättningarna för driften av kraftsystemet är i ständig förändring. Därför analyserar Svenska kraftnät kontinuerligt olika scenarier för att kunna säkerställa driftsäkerheten, även under ansträngda förhållanden. Inför sommaren är marginalerna inte lika goda som tidigare år och för att upprätthålla driftsäkerheten har beslut fattats om åtgärder för att kunna hantera eventuella fel.