Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Samråd om förslag till provningsplan enligt ER

Svenska kraftnät bjuder in till samråd om förslag till den provningsplan som ska fastställas i enlighet med artikel 43.2 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER).

Kraft 2020: Kraftsystemets bidrag till de klimatpolitiska målen

Lowina Lundström är chef för Svenska kraftnäts systemdivision. Den 2 september medverkar hon vid den digitala konferensen Kraft 2020 för att tala om ett kraftsystem i förändring och om elsektorns roll i möjliggörandet av de energi-och klimatpolitiska målen.

Utredning om elförsörjning till Gotland

Svenska kraftnät fick i årets regleringsbrev uppdraget att analysera leveranssäkerheten avseende elproduktionen i Sverige som helhet, inklusive en särskild bedömning om Gotland har en trygg elförsörjning på kort och lång sikt. – Årets arbete med utredningar och analyser visar att det på lite längre sikt kommer att behövas ytterligare en förbindelse till Gotland, säger Erik Böhlmark, kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.

Världsomspännande initiativ för vidareutveckling av dammsäkerheten

Flera allvarliga dammhaverier har under senare år inträffat runt om i världen, inte minst vid gruvdammar. Haverierna har uppmärksammats av såväl media som branschaktörer och internationella organisationer och har lett fram till olika initiativ och ställningstaganden. Syftet med dessa är att driva på utvecklingen och bidra till god dammsäkerhet, förebyggande av risker och transparens kring förhållandena.

Kraft 2020: Kraftsystemets bidrag till de klimatpolitiska målen

Ett säkert och flexibelt kraftsystem är en förutsättning för att nå de klimatpolitiska målen. Det konstaterar Per Eckemark, chef för Svenska kraftnäts nätdivision, som den 2 september deltar på konferensen Kraft 2020 för att tala om framtidens kraftsystem.

Beslut om regler för en gemensam nordisk kapacitetsmarknad för aFRR

Efter ACERs beslut från den 17 augusti 2020 kan de nordiska systemoperatörerna nu implementera och etablera en gemensam nordisk marknad för utbyte av stödtjänsten aFRR. Den gemensamma kapacitetsmarknaden är ett viktigt steg i energiomställningen inom det nordiska synkronområdet och för en framgångsrik implementering av den nya balanseringsmodellen.