Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna (visar enbart de som är ikryssade)
 • Ny avgiftsstruktur för balansansvariga parter godkänd 

  Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts inlämnade förslag om en ny avgiftsstruktur för balansansvariga parter. Den nya avgiftsstrukturen kommer att införas i samband med införandet av enprismodellen, vilken planeras till den 1 november 2021.
 • Elia Energiförsäljning AB avslutas som balansansvarig 

  Svenska kraftnät har från och med 12 juni klockan 00.00 sagt upp Elia Energiförsäljning AB:s avtal om balansansvar. Därmed står elleverantören Fi-Nergy Kraft AB utan balansansvar.
 • Dammsäkerheten har utvecklats men tillsynen behöver skärpas ytterligare 

  I enlighet med ett uppdrag i 2020 års regleringsbrev har Svenska kraftnät analyserat om dammsäkerhetstillsynen och tillsynsvägledningen skärpts sedan den nya dammsäkerhetsregleringen infördes 2014. Svenska kraftnät bedömer att införandet av regleringen har stöttat ägarnas dammsäkerhetsarbete och stärkt länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn.
 • Status för de nordiska systemoperatörernas strategiarbete 

  De fyra nordiska systemoperatörerna har sedan hösten 2020 arbetat fram en nordisk systemoperatörsstrategi som fokuserar på utveckling av vindkraft och sektorsintegration. I mars 2021 genomfördes ett webbseminarium med ett efterföljande intressentsamråd. Samrådet avslutades den 16 april 2021.
 • Rapport om processer och format för utbyte av den statiska kraftsystemmodellen 

  Svenska kraftnät har publicerat en rapport som beskriver hur utbytet av den statiska kraftsystemmodellen mellan Svenska kraftnät och marknadens aktörer ska gå till.
 • Biologisk mångfald i kraftledningsgator  

  Kraftledningsgator har visat sig kunna ha en positiv betydelse för vissa hotade arter. Det gäller arter som egentligen hör till det gamla odlingslandskapet men som har trängts undan på senare år eftersom allt färre marker i Sverige hålls öppna genom bete och slåtter.
 • Ökad branschsamverkan i systemfrågor 

  Branschsamverkan för ökad dialog och samsyn är en ökad förutsättning för kommande systemutmaningar. Nytt forum för systemfrågor genomförde sitt första möte den 16 juni.
 • Save the date: Ediel- och avräkningskonferensen 2021 

  Svenska kraftnät och Elmarknadsutveckling anordnar återigen den populära Ediel- och avräkningskonferensen för elmarknadens aktörer. Konferensen går av stapeln den 11-12 november 2021.
 • Insamling av realtidsdata från mindre aktörer på elmarknaden 

  Syftet med insamling av realtidsdata är att förbättra systemdriften och balansen i elnätet, vilket blir allt viktigare med en ökad mängd förnybar och intermittent kraft i vårt energisystem.
 • Regeringen föreslår flera nya ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen 

  Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen som ska träda i kraft. Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft redan den 1 december 2021. Om riksdagen säger ja till ändringarna kommer detta få stor påverkan på företagen i elförsörjningen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.