Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna (visar enbart de som är ikryssade)

Varför begränsas överföringskapaciteten när elen behövs som mest?

I Sverige genereras en stor andel av elen framför allt i norra Sverige, medan största delen av energianvändningen sker i söder. Det innebär att elen behöver transporteras långa sträckor via transmissionsnätet. De senaste åren har Svenska kraftnät dock begränsat överföringskapaciteten genom landet – varför har vi gjort det?

Kallt väder leder till ökad förbrukning och högre elpriser

Under den senaste tiden har det svenska kraftsystemet och frågor rörande effektläget uppmärksammats. På sociala medier men även i nyhetsmedia har farhågor höjts om en förestående elbrist. Svenska kraftnäts generaldirektör, Lotta Medelius-Bredhe, kommenterar och förklarar hur tillräcklig effekt tillgängliggörs även under kalla vinterdagar.

Läs Årsrapport 2020 om avvikelsehantering inom Hälsa, Miljö, Säkerhet och Kvalitet (HMSK)

Rapporten beskriver hur Svenska kraftnät har arbetat med avvikelsehantering inom hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet (HMSK) under 2020.

Nätkoderna sätter gemensamma spelregler

Det europeiska regelverk som omgärdar kraftsystemet sätter gemensamma spelregler för EU:s medlemsstater och är en förutsättning för att möjliggöra energiomställningen i Europa. Hos Svenska kraftnät pågår arbetet kontinuerligt med att anpassa verksamheten efter kraven men också med att återkoppla och ge input till utformning av kommande regler och riktlinjer.

Vår forskning reder ut begreppen kring syntetisk svängmassa

Med en förändrad produktionsmix ändras förutsättningarna att balansera kraftsystemet. Våra lösningar för att hantera den nya produktionsmixen utvecklas nu i hög takt. Då är det viktigt att vi menar samma sak när vi diskuterar. Forskning på Svenska kraftnät reder ut begreppen.

Vi söker en ny medlem till Svenska kraftnäts Elmarknadsråd!

Svenska kraftnät söker en företrädare för elmarknadens aktörer som vill delta och bidra i våra diskussioner inom Elmarknadsrådet. Du har då möjlighet att genom dialog och erfarenhetsutbyte bidra till att utforma elmarknaden.

Svenska kraftnät upphandlar mFRR kapacitet i SE3 och SE4

Den 8 februari inleder Svenska kraftnät årets upphandling av manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR). Målet är att säkerställa totalt cirka 300 MW uppregleringskapacitet i SE3 och SE4.

Beslut om stängningstid för budgivning till aFRR-kapacitetsmarknaden

Stängningstid för budgivning till den nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR kommer att vara 07.30 (D-1).

Ny vägledning för energieffektivare transformatorer

Att minska energiförluster i elnätet är en viktig fråga för både ekonomi, samhälle och klimat. Nu finns en ny vägledning från Svenska kraftnät där Niclas Schönborg och Thomas Fogelberg undersökt hur krafttransformatorer och shuntreaktorer ska optimeras i förhållande till inköpskostnad och energiförluster. Följs deras rekommendationer minskar energiförlusterna påtagligt och kan på samhällsnivå ge stora miljö- och energivinster.

Inspel till utformningen av framtidens marknad för FCR och FRR

Svenska kraftnät uppmanar aktörer att komma med inspel om de framtida marknadsreglerna för FCR och FFR. Återkoppling önskas via e-post senast den 7 mars 2021.