Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Full aktivitet när Öresundskablarna byts ut

Vid Domsten-Viken utanför Helsingborg pågår arbetet för fullt med att byta ut det södra 400 kV kabelförbandet i Öresundskablarna. Kablarna går från Kristinelund till Själland och är viktig för elförsörjningen i både Sverige och Danmark under såväl normala som ansträngda förhållanden.

ENTSO-E konsulterar metod om användning av flaskhalsintäkter

Svenska kraftnät har under vintern och våren varit aktiva i en arbetsgrupp som tagit fram ett förslag om hur flaskhalsintäkter får användas. Metoden följer av artikel 19.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el (elhandelsförordningen).

Plan framtagen för anslutning till europeiska plattformar

De europeiska plattformsprojekten som Svenska kraftnät deltar i för att implementera plattformarna för utbyte av balansenergi, MARI (för mFRR) och PICASSO (för aFRR), har nu publicerat den första versionen av planen för anslutning till plattformarna. I planen kommunicerar de nordiska TSO:erna att anslutning till plattformarna kommer att ske under perioden Q3 2023 till Q2 2024.

Omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagtidsramarna inlämnat till de nordiska tillsynsmyndigheterna

Svenska kraftnät och övriga systemoperatörer inom den nordiska kapacitetsberäkningsregionen har tagit fram ett omarbetat förslag till metod för kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagtidsramarna, enligt artikel 20 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagsmarknaden för Baltikum inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemoperatörer inom kapacitetsberäkningsregionen Baltikum tagit fram ett omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagsmarknaden för kapacitetsberäkningsregion Baltikum i enligt med artikel 20 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Risker finns, men elsektorn levererar

Som elberedskapsmyndighet tillika ansvarig för beredskapsplaneringen ligger det på Svenska kraftnät att ha koll på risker som skulle kunna hota elförsörjningen. Trots ett ansträngt läge i vissa delar som en följ av coronautbrottet, bedömer myndigheten att elsektorn förmåga är god.

Schyssta villkor – uppförandekoder visar vägen

En hållbar leveranskedja, där varje leverantör ställer krav på sina leverantörer, är en förutsättning för att nå Svenska kraftnäts hållbarhetsmål. Under förra året infördes en uppförandekod för leverantörer som komplement till befintliga krav. Koden är ytterligare ett steg i vårt arbete med att minimera allvarliga risker, såsom arbets- och miljöskador, diskriminering samt korruption.