Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kommande förändringar på marknaderna för FCR

Från och med den 1 juni 2023 kommer flera ändringar på marknaderna för FCR att träda i kraft. Bland annat kommer stängningstiden för den första budgivningen att flyttas och det blir möjligt att blanda resurser från produktion och förbrukning i samma bud. Ytterligare förändringar kommer ske senast den 1 februari 2024 då marknaden för FCR ska prissättas enligt marginalprissättning.

Många av de kommande ändringarna på marknaden för FCR balanskapacitet ingick i det metodförslag för den svensk-danska marknaden för FCR balanskapacitet som godkändes av Energimarknadsinspektionen (Ei) i maj 2022.

Implementeringstiden är 12 månader med undantag för övergång till marginalprissättning som ska ske senast den 1 februari 2024.

Förändringar 1 juni 2023

Här beskrivs ett urval av de ändringar som kommer att träda i kraft från och med den 1 juni 2023 då den nya avtalsutgåvan av Balansansvarsavtalet börjar gälla. Läs Balansansvarsavtalet Bilaga 3: Villkor för FCR  för att ta del av samtliga ändringar (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

  • Bud på FCR-N, FCR-D upp och FCR-D ned ska inte längre lämnas separat för förbrukning och produktion. Det blir alltså tillåtet att blanda resurser från både förbrukning och produktion i samma bud.
  • Stängningstid för budgivning till upphandling 1 flyttas från klockan 15:00 D-2 (två dagar före driftdygnet) till klockan 00:30 D-1 (en dag före driftdygnet). Stängningstid för budgivning till upphandling 2 ändras inte utan är fortfarande klockan 18.00 D-1. Öppningstid för budgivning är fortsatt gemensam för båda upphandlingarna och ändras inte.
  • Överföring av FCR balanskapacitet blir tillåtet inom och mellan svenska elområden. En Balansansvarig som har ett bud avropat för FCR kommer alltså kunna överföra sin skyldighet att leverera enligt budet till en annan Balansansvarig som är godkänd för att leverera produkten. Detta sker som en bilateral överenskommelse mellan två aktörer. Överföring kommer inte vara tillåten mellan svenska elområden och DK2, med förutsättningen att Svenska kraftnät föreslagna undantag från detta blir godkänt av Ei. Rutiner och regler för överföring av bud finns i Balansansvarsavtalet.

Kapacitetsavräkningen flyttar till eSett

Kapacitetsavräkningen kommer under september 2023 att börja hanteras av eSett istället för av Svenska kraftnät. Detta innebär att FCR kapacitet kommer att ingå i eSetts veckovisa fakturering. Mer information finns på eSetts webbplats.

Marginalprissättning senast den 1 februari 2024

FCR ska senast den 1 februari 2024 prissättas med marginalpris, det vill säga det högst avropade budet. Detta är en förändring jämfört med idag då varje avropat bud prissätts enligt det pris som leverantören själv satt på sitt bud (pay-as-bid).

Övergången till marginalprissättning innebär förändringar för leverantörer av FCR. Dagens systemstöd för upphandling av FCR stödjer inte marginalprissättning och därför kommer upphandlingen flytta till en ny plattform, Fifty Nordic MMS. Detta medför även en övergång till bud enligt CIM via ECP.

Mer information kommer att publiceras under året och befintliga leverantörer kommer kontaktas.

Villkor för deltagande

För att kunna leverera FCR-N, FCR-D upp eller FCR-D ned krävs det att man är eller samarbetar med en balansansvarig samt genomför en förkvalificering med godkänt resultat. Mer information finns på sidan Bli leverantör av reserver under Aktörsportalen.

Mer information

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnät via e-post: fcr@svk.se.