Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät söker resurser i södra Sverige för ökad kapacitet till elmarknaden

Har du produktionsaggregat på minst 50 MW som inte är aktiva på dagens marknadsplatser för el? Eller har du en förbrukningsanläggning som kan regleras ned 50 MW med en uthållighet på minst 12 timmar? Då är vi på Svenska kraftnät intresserade av att prata med dig inför upphandling av mothandels-och omdirigeringsresurser.

Mothandel innebär att Svenska kraftnät köper ökad produktion eller minskad förbrukning när det finns underskott eller överskott på någon sida av en elområdesgräns. Omdirigering innebär att Svenska kraftnät antingen genomför en mothandel inom ett elområde alternativt att vi ensidigt reglerar en resurs för att undvika flaskhalsar såväl inom som mellan elområden. Just nu förbereder Svenska kraftnät för att upphandla mothandels-och omdirigeringsresurser med flexibel start och avtalslängd.

Svenska kraftnät använder mothandel eller omdirigering i operativ drift, om det till exempel inträffar ett fel på en överföringsförbindelse, vid prognosfel eller när den verkliga överföringen inte stämmer överens med handelsflödet. Genom mothandel/omdirigering kan Svenska kraftnät även öka den kapacitet som kan erbjudas till marknaden och är därför ett viktigt verktyg för att minst 70 % av de begränsade ledningarnas kapacitet ska kunna göras tillgänglig för gränsöverskridande handel, vilket är den miniminivå som de europeiska regelverken anger. Den ökade kapaciteten bidrar då till en prisutjämnande effekt mellan elområden.

För att mothandel och omdirigering ska kunna genomföras måste det finnas tillgång till planerbara reglerbara resurser på rätt platser i nätet. 

Upphandling av resurser

Den upphandling som kommer att genomföras avser preliminärt resurser under perioden 1 december 2023 - 31 december 2026. Samtidigt utreds hur behovet kan komma att utvecklas i framtiden. Potentiella resurser behöver inte vara tillgängliga under hela perioden, eftersom avtalsstart samt avtalslängd kan anpassas till förutsättningarna för respektive resurs.

Resurser som är aktuella för mothandel och omdirigering är produktionsaggregat som inte redan idag är aktiva på dagen före -, intradag - eller reglerkraft/balansmarknaden. samt förbrukningsanläggningar. Resursernas lokalisering i det svenska nätet är avgörande, mer information finns på anmälningssidan Öppnas i nytt fönster.

Anmäl intresse för enskilt aktörsmöte

Inför upphandlingen bjuder Svenska kraftnät in potentiella leverantörer till enskilda aktörsmöten om möjliga resurser och dess förutsättningar.

Skicka in intresseanmälan Öppnas i nytt fönstersenast den 24 augusti. Att delta i dialogen är dock inte en förutsättning för att vara med i den kommande upphandlingen.