Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationell kapacitetsmarknad för mFRR uppstartad

Svenska kraftnät startade den 17 oktober upp en nationell kapacitetsmarknad för manuella frekvensåterställningsreserver (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR). Handeln har under de första dagarna gått bra, och kapacitetsmarknaden väntas ge fler aktörer möjlighet att bidra till balanseringen av elsystemet.

Syftet med den nationella kapacitetsmarknaden är att säkra tillräcklig tillgång på reglerbud under driftskedet, genom att viss volym garanteras redan dagen före driftdygnet.

– Det här gör det möjligt för fler aktörer att delta på reglerkraftmarknaden för mFRR. Ersättningen för avropade kapacitetsbud sänker risken för att vara tillgänglig med reglerbud, till exempel när spotmarknaden och reglerpriserna är mindre förutsägbara, säger Mikael Winai, marknadsanalytiker på Svenska kraftnät.

Bra marknadsresultat de första dagarna

Under de tre auktioner som varit hittills har det totala utbudet av kapacitetsbud varit ungefär två till tre gånger den efterfrågade volymen, och det har kommit in bud från alla elområden. Hur efterfrågan per område tillgodoses beror förutom budens pris på referenskostnaden för överföringskapacitet mellan elområden. Denna sätts av skillnaden i spotpris mellan elområden, och här har det varit stora variationer de senaste dagarna. 

Sammantaget har priset för uppreglering legat mellan 13 och 37 EUR/MW med störst avropade volymer i SE1, och för nedreglering mellan 7 och 16 EUR/MW med störst avropade volymer i SE2. Det finns också prisskillnader mellan elområden och avropade volymer i SE3 och SE4, vilket visar på värdet av och konkurrenskraften för bud även i södra Sverige.

En del av framtidens lösning

Den nationella kapacitetsmarknaden är ett första steg mot en gemensam nordisk kapacitetsmarknad. Vilket är en förutsättning för en trygg övergång till automatiserad energiaktiveringsmarknad för mFRR och en mer områdesbaserad balansering.

– Svenska kraftnät utvecklar balanseringen för att säkerställa en fortsatt hög driftsäkerhet och väl fungerande marknadslösningar i takt med omställningen av elsystemet, och det här är ytterligare ett steg i den riktningen, säger Sofie Waldén, projektledare på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät kommer efterhand att öka efterfrågan på bud. För första kvartalet 2024 kommer mer information om efterfrågan i december. Svenska kraftnät kommer då även indikera en plan för efterfrågan under helåret 2024.

Kontakt

För aktörer är det enkelt att delta på den nya kapacitetsmarknaden med samma förkvalificerade resurser som de deltar med på reglerkraftmarknaden. Vid frågor eller intresse att delta, vänligen kontakta Svenska kraftnät via e-post till mFRR@svk.se.

Länkar

Balansansvarsavtalet – mFRR-bilagan (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Detaljerat schema för maximal kapacitetsupphandling av mFRR Q4 2023

Marknadsresultat från NUCS (på engelska)

Information om nordisk marknad på NBMs webbplats (på engelska)