Hoppa till huvudinnehåll

Press

Här hittar du som journalist eller redaktion våra senaste pressmeddelanden och pressbilder och kontakt för media. Här finns även länkar till nyheter, remissvar och rapporter och våra utbyggnadsprojekt.

Pressmeddelande

Stamnätet längs västkusten moderniseras för att säkra elförsörjningen i sydvästra Sverige


Stora delar av stamnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Med start under hösten genomför Svenska kraftnät flera förnyelseprojekt där ålderstigna stamnätsledningar ska ersättas med nya, från Trollhättan ner till Malmö.

Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan olika intressen


Den 12 april överlämnade regeringen en proposition om vattenmiljö och vattenkraft till riksdagen, i enlighet med den politiska energiöverenskommelsen från 2016. Förslaget är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2019. En viktig uppgift i lagförslaget är framtagandet av en nationell plan för omprövning av vattenkraften.

Avtal om framtidens nordiska balansering klart


Fem nordiska systemoperatörer har undertecknat ett samarbetsavtal om utvecklingen av ett nytt nordiskt balanseringskoncept.

Svenska kraftnät och norska Statnett etablerar bolaget Fifty


De svenska och norska stamnätsoperatörerna Svenska kraftnät och Statnett etablerar ett nytt gemensamt dotterbolag, Fifty AS, med ansvar för att utveckla nya IT-lösningar som ska stötta den framtida balanseringen av kraftsystemet.

Sirpa Holmroos ny HR-direktör på Svenska kraftnät


Svenska kraftnät har rekryterat Sirpa Holmroos till positionen som ny HR-direktör på Svenska kraftnät. Sirpa efterträder Claes Vallin, som efter 16 år på affärsverket slutar sin anställning.

Svenska kraftnät genomför pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet/energilager


Svenska kraftnät har under hösten 2017 utlyst ett pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet/energilager som syftar till att testa nya lösningar för att hålla balansen i elsystemet.

Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan lägger fokus på utvecklingen av framtidens kraftsystem


Affärsverket Svenska kraftnät publicerar nu Systemutvecklingsplan 2018–2027, ett långsiktigt plandokument som syftar till att lägga fokus på utvecklingen av framtidens kraftsystem. Planen fastställdes av Svenska kraftnäts styrelse den 30 november.

Ny balanseringsmodell i Norge, Sverige och Själland säkerställer morgondagens kraftsystem med ökad andel förnybart


Systemoperatörerna i Danmark, Norge och Sverige har enats om en modell för den framtida balanseringen av det skandinaviska kraftsystemet. Som ett viktigt första steg går förslaget på indelning nu in i en fas av konsultation där marknadens aktörer inbjuds att lämna synpunkter.

Debatt: Utan elnät - ingen ny industri


I SvD Näringsliv skriver Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh idag ett debattinlägg på temat Ny elintensiv industri och de utmaningar som följer när ny förbrukning går i otakt med nät- och kraftsystemutvecklingen. Läs hela inlägget här.