Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kollektiv förmåga

Mycket av vårt arbete på Svenska kraftnät består av olika typer av samarbeten. Vår förmåga till samarbete och vår förmåga att nyttja varandras kunskaper blir därför avgörande får att vi ska nå våra mål. Kollektiv förmåga innebär ett strukturerat arbetssätt för att skapa effektiva grupper där allas olika kompetenser tas tillvara.

Samarbete är dock inget som sker av sig själv utan behöver grunda i en gemensam förståelse och allas ansvar för att utveckla gruppens kollektiva förmåga. Ju mer komplexa uppgifterna blir ju mer ökar också behovet av individers förmåga att samarbeta.

Fyra förmågor för effektivt samarbete och kunskapsintegration

Kollektiv förmåga består av fyra förmågor. Dessa fyra förmågor ska ses som ett dynamiskt system som alla påverkar varandra. 

Integrationsförmåga

Integrationsförmåga handlar i grunden om de enskilda deltagarnas agerande. En grupp kan aldrig bli effektiv bara genom att man fokuserar på gruppens samlade förmåga utan varje enskild gruppmedlems handlande och agerande påverkar gruppens samarbete och effektivitet.

Relationsförmågan

Relationsförmågan är gruppens förmåga att bygga förtroendefulla relationer med varandra och på så sätt skapa en trygghet i gruppen. En grupp med hög relationsförmåga kännetecknas av att man är öppen för olikheter och ser olikheterna som en styrka.

Reflektionsförmåga

En grupp med stark reflektionsförmåga är duktiga på att stanna upp, ifrågasätta och dra lärdom av sitt arbete och sitt samarbete. En grupp som använder sig av reflektion ifrågasätter sig själva och de antagande som gjorts.

Representationsförmåga

Vi kommer ofta till ett mikrosystem, en arbetsgrupp, med olika bakgrunder och kunskaper. Ofta är det ju just därför vi har samlats - för att vi representerar olika perspektiv. För att vi ska få ut det mesta av de olika perspektiven behöver vi skapa en gemensam mental modell om vad gruppen ska åstadkomma.

Teamutvecklingsplaner utifrån Kollektiv förmåga

I strategin finns ett uttalat mål att alla fasta team inom verket ska ha en utvecklingsplan. En utvecklingsplan är en plan för hur teamet ska öka sin kollektiva förmåga och få ett mer effektivt samarbete och ökad kunskapsdelning.