Hoppa till huvudinnehåll

Press

Här hittar du som journalist eller redaktion våra senaste pressmeddelanden och pressbilder och kontakt för media. Här finns även länkar till nyheter, remissvar och rapporter och våra utbyggnadsprojekt.

Pressmeddelande

Ny balanseringsmodell i Norge, Sverige och Själland säkerställer morgondagens kraftsystem med ökad andel förnybart


Systemoperatörerna i Danmark, Norge och Sverige har enats om en modell för den framtida balanseringen av det skandinaviska kraftsystemet. Som ett viktigt första steg går förslaget på indelning nu in i en fas av konsultation där marknadens aktörer inbjuds att lämna synpunkter.

Debatt: Utan elnät - ingen ny industri


I SvD Näringsliv skriver Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh idag ett debattinlägg på temat Ny elintensiv industri och de utmaningar som följer när ny förbrukning går i otakt med nät- och kraftsystemutvecklingen. Läs hela inlägget här.

Stamnätstariffen för el fastställd för 2018


Svenska kraftnäts styrelse fastställde nyligen stamnätstariffen för 2018. Beslutet innebär en höjning av tariffens båda delar och bedömningen att stamnätstariffen kommer att fortsätta behöva höjas på sikt kvarstår.

Förbrukningsreduktionsresurser i effektreserven upphandlade för vintern 2017/2018


Svenska kraftnät ansvarar enligt lag (2003:436) för att upphandla en effektreserv. Den kan aktiveras av Svenska kraftnät vid extrema effektsituationer vintertid och omfattar både elproduktion och förbrukningsreduktion. Nu har förbrukningsreduktionen upphandlats för vintern 2017/2018.

Avtal på plats för ny växelströmsledning mellan Sverige och Finland


Svenska kraftnät och Finlands systemoperatör Fingrid har i dagarna signerat avtalet för den planerade växelströmsledningen som ska gå mellan Messaure i Sverige och Keminmaa på den finska sidan. Den nya ledningen kommer att öka försörjningssäkerheten i Finland och möjliggör att Svenska kraftnät kan utnyttja balansreglering och reserver på ett bättre sätt, både i Sverige och i Finland. Ledningen är planerad att tas i drift i slutet av 2025.

Takpris på effektreserven ger prissignal som speglar värdet av behovet


Inför kommande vinter har Svenska kraftnät beslutat att lägga in effektreservens produktionsdel på Nord Pools dagen före-marknad till takpris, 3 000 euro/MWh. Takpriset ska ge tydligare prissignaler till marknaden och fortsatt harmonisera med grannlandet Finland, som redan beslutat om samma förändring.

Är hushållen del av lösningen på framtidens energiutmaning?


Kan enskilda hushåll bidra till att hålla den viktiga balansen i elsystemet? Det har Svenska kraftnät undersökt tillsammans med Fortum i projektet Flexibla hushåll, där förbrukningen i kundens varmvattenberedare styrts automatiskt. I framtiden kan det bli ett av alla viktiga verktyg för att möta elsystemets utmaningar.

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintrarna 2016/2017 och 2017/2018


Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Ny modell för balansering av det nordiska synkronområdet


För att kunna möta framtida utmaningar i det nordiska kraftsystemet och samtidigt dra full nytta av utvecklingen på den europeiska elmarknaden, har Svenska kraftnät och norska Statnett tagit ett första gemensamt steg mot en förnyad balanseringsmodell. Modellen bygger på beprövade principer i kombination med nya kraftfulla IT-lösningar. De finska och danska systemoperatörerna har bjudits in i samarbetet.

Dialog och ömsesidig förståelse när Svenska kraftnät mötte kommuner


Svenska kraftnäts stamnätsförstärkning i sydöstra Sverige stod på agendan när LRF, Södra Skogsägarna och kommuner längs ledningen på östkusten besökte myndigheten på i slutet av maj. Bland annat fick representanterna svar på teknikfrågor, frågor om samrådsprocessen och bakgrunden till den nya ledningen.