Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

sthlmflex

sthlmflex

Svenska kraftnät, Ellevio, Vattenfall Eldistribution och E.ON har gått samman i ett forskningsprojekt som ska skapa och pröva en flexibilitetsmarknad i Storstockholm. Enkelt beskrivet innebär det att elanvändare och elproducenter som är kopplade till elnätet bidrar till att motverka att kapacitetsbrist uppstår i elnäten.

Inom ramen för sthlmflex skapar vi en marknad för effektflexibilitet där elnätsbolag kan köpa flexibilitetstjänster av flexibilitetsleverantörer. För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen och för elproducenten att starta elproduktion. Målet är att motverka kapacitetsbrist i elnäten och därigenom öka leveranssäkerheten.

sthlmflex - en marknad för effektflexibilitet

sthlmflex är koordinerad med och kompletterar befintliga marknader såsom spotmarknad för elhandel och balansmarknader. Det som gör sthlmflex unikt är att det sker i Sveriges största region, inom ett område med två regionnätsägare, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. I Stockholmsregionen finns en tydlig påverkan mellan två olika regionnätsägare. Det innebär möjligheter att utbyta flexibilitetsresurser mellan olika regionnät, vilket inte har prövats tidigare.

Den första flexibilitetstjänsten i sthlmflex är uppreglering, det vill säga ökning av elproduktion eller minskning av elkonsumtion. Detta baserat på det elnätsbehov som finns idag.

Information om medelpriser och handlade volymer finns på marknadsplattformen på Nodes webbplats (engelska) Öppnas i nytt fönster

Intresserad av att delta med fria bud eller anbud om tillgängliga timmar?

För att bli flexleverantör med fria bud eller anbud om tillgängliga timmar behöver elanvändare kunna avstå eller minska sin elförbrukning med minst 0,1 MW aggregerat. Elproducenter behöver kunna starta elproduktion med minst 0,1 MW. För anbud om tillgängliga timmar ska flexleverantören lova att kunna avstå eller minska sin elförbrukning en eller flera dagar när det är kallare än minus 5 grader.

Nu finns erbjudande om att köpa tillgänglig flex för en, två eller tre säsonger. Till vintersäsongen 22/23 kommer minst 160 timmars köp av tillgänglighet garanteras för produkten ShortFlex tillgänglighet.

Alla flexleverantörer ska genomgå en godkänd förkvalificering innan de kan börja delta på sthlmflex. Flexleverantörens balansansvarige (BRP) behöver vara med i processen.

Dokument kopplade till intresse av att bli flexleverantör

Publicerad information om sthlmflex

Dialog med elmarknadens aktörer

En bra dialog med elmarknadens aktörer är viktigt för att säkerställa sthlmflex. Projektet anordnar därför öppna möten för att dela erfarenheter och diskutera flexibilitetsmarknader. Mötesdokumentation från genomförda möten finns sparade under respektive dialogmöte.

Dialog med marknadsaktörer om sthlmflex

Teknisk information 

Teknisk information om sthlmflex

Fakta om sthlmflex

Syftet med stlmflex är att underlätta för flexibilitetsleverantörer att delta på samtliga marknader genom koordinering av marknadsdesign och produktkrav samt standard för kommunikation. Flexibilitetsmarknaden är den första av sitt slag att testas i Storstockholm.

Om flexibilitetsmarknader

Sedan tidigare pågår försök med att skapa flexibilitetsmarknader inom ramen för ett EU-finansierat Horizon 2020 projekt som heter CoordiNet. I Sverige demonstreras flexibilitetsmarknader  sedan i vinter i Uppsala, Gotland och Malmö, snart också i Västernorrland. Nu tar vi dessa erfarenheter ett steg vidare.

Behoven i Stockholmsområdet skiljer sig delvis från behoven som studeras inom CoordiNet, bland annat kopplat till att två regionnätsbolag har en tydlig påverkan på varandras möjlighet till uttag från transmissionsnätet.

Vi testar både informationsutbyte och gemensam användning av flexibilitetsresurser för en mer effektiv användning av hela regionens energisystem.

Syftet med marknad för effektflexibilitet är att elnätsbolag ska kunna köpa flexibilitetstjänster. Denna marknad kompletterar övriga marknader såsom spotmarknad för elhandel och balansmarknader, samtidigt som den är koordinerad med dessa.

Avsikten är att underlätta för flexibilitetsleverantörer att delta på samtliga marknader genom koordinering av marknadsdesign och produktkrav samt standard för kommunikation.

I sthlmflex kommer den första flexibilitetstjänsten vara uppreglering (ökning av elproduktion eller minskning av elkonsumtion) då det är det elnätsbehov som finns idag.