vy över Stockholm

sthlmflex

Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution har gått samman i ett forskningsprojekt som ska skapa och pröva en flexibilitetsmarknad i Storstockholm. Enkelt beskrivet innebär det att elanvändare och elproducenter som är kopplade till elnätet bidrar till att motverka att kapacitetsbrist uppstår i elnäten.

Inom ramen för sthlmflex skapar vi en marknad för effektflexibilitet där elnätsbolag kan köpa flexibilitetstjänster av flexibilitetsleverantörer. För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen och för elproducenten att starta elproduktion. Målet är att motverka kapacitetsbrist i elnäten och därigenom öka leveranssäkerheten.

Kort information om projektet på engelska: Brief information about sthlmflex pdf, 401 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

sthlmflex - En marknad för effektflexibilitet

sthlmflex är koordinerad med och kompletterar befintliga marknader såsom spotmarknad för elhandel och balansmarknader. Det som gör sthlmflex unikt är att det sker i Sveriges största region, inom ett område med två regionnätsägare, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. I Stockholmsregionen finns en tydlig påverkan mellan två olika regionnätsägare. Det innebär möjligheter att utbyta flexibilitetsresurser mellan olika regionnät, vilket inte har prövats tidigare.

Den första flexibilitetstjänsten i sthlmflex är uppreglering, det vill säga ökning av elproduktion eller minskning av elkonsumtion. Detta baserat på det elnätsbehov som finns idag.

Information om medelpriser och handlade volymer finns på marknadsplattformen på Nodes webbplats (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Projektet sthlmflex förlängs

Ursprungligen var handel inom projektet tänkt att pågå 1 december 2020 till och med 31 mars 2021. Nu har det fattats beslut om att förlänga projektet två vintrar till, för att finslipa detaljerna och öka incitamenten för att ännu fler aktörer ska delta på marknaden, fram till vintern 2022/2023. 

Läs Rapport om erfarenheterna av sthlmflex vintern 2020-2021 (pdf, nytt fönster). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Handel kommande vinter

Vintern 2021/2022 är sthlmflex-marknaden öppen från 30 november 2021 till 31 mars 2022. Behovet av flexibilitet bedöms vara störst under vardagar kl. 7-11 samt kl. 15-21.

Intresserad av att delta med fria bud eller anbud om tillgängliga timmar?

För att bli flexleverantör med fria bud eller anbud om tillgängliga timmar behöver elanvändare kunna avstå eller minska sin elförbrukning med minst 0,1 MW aggregerat. Elproducenter behöver kunna starta elproduktion med minst 0,1 MW. För anbud om tillgängliga timmar ska flexleverantören lova att kunna avstå eller minska sin elförbrukning en eller flera dagar när det är kallare än minus 5 grader.

Nu finns erbjudande om att köpa tillgänglig flex för en, två eller tre säsonger. Dessutom kan flexleverantörer som deltar med fria bud få tillgänglighetsersättning för minst två veckor.

Alla flexleverantörer ska genomgå en godkänd förkvalificering innan de kan börja delta på sthlmflex. Flexleverantörens balansansvarige (BRP) behöver vara med i processen.

Intresserad? Gör en intresseanmälan på Nodes webbplats senast 15 september 2021 (engelska) Öppnas i nytt fönster. Intresseanmälan är inte bindande.

Mer detaljerad information om vad som krävs för att delta som flexleverantör på sthlmflex - Onboarding info för flexleverantörer. (.pptx) Ladda ner

Fullmakt för flexleverantörer som deltar på sthlmflex vinter 2021-2022. (.docx) Ladda ner

Teknisk information om sthlmflex

Leveranstid 60 minuter (medelvärde)
Budstorlek 0,1 MW
Budsteg (granularitet) 0,1 MW
Tillgänglighet Enligt bud
Möjlighet till aggregation Ja, om aggregering kan ske inom summaområde eller under transmissionsnätspunkt
Val av marknad Bestäms via egen budgivning och lokalisering
Bud NODES marknadplattform eller NODES API
Aktivering (trade signal) NODES marknadsplattform eller NODES API
Aktivering Flexleverantören
Prissättning fria bud Pay as bid (kontinuerlig marknad)
Prissättning tillgänglighet Vi återkommer med affärsmodell

På NODES-plattformen syns de tre lägsta buden per timme och eget bud.

Dialog med elmarknadens aktörer

En bra dialog med elmarknadens aktörer är viktigt för att säkerställa sthlmflex. Projektet anordnar därför öppna möten för att dela erfarenheter och diskutera flexibilitetsmarknader.

Dialog med marknadsaktörer om sthlmflex

Fakta om sthlmflex

Syftet med stlmflex är att underlätta för flexibilitetsleverantörer att delta på samtliga marknader genom koordinering av marknadsdesign och produktkrav samt standard för kommunikation. Flexibilitetsmarknaden är den första av sitt slag att testas i Storstockholm.

Om flexibilitetsmarknader

Sedan tidigare pågår försök med att skapa flexibilitetsmarknader inom ramen för ett EU-finansierat Horizon 2020 projekt som heter CoordiNet. I Sverige demonstreras flexibilitetsmarknader  sedan i vinter i Uppsala, Gotland och Malmö, snart också i Västernorrland. Nu tar vi dessa erfarenheter ett steg vidare.

Behoven i Stockholmsområdet skiljer sig delvis från behoven som studeras inom CoordiNet, bland annat kopplat till att två regionnätsbolag har en tydlig påverkan på varandras möjlighet till uttag från transmissionsnätet.

Vi testar både informationsutbyte och gemensam användning av flexibilitetsresurser för en mer effektiv användning av hela regionens energisystem.

Syftet med marknad för effektflexibilitet är att elnätsbolag ska kunna köpa flexibilitetstjänster. Denna marknad kompletterar övriga marknader såsom spotmarknad för elhandel och balansmarknader, samtidigt som den är koordinerad med dessa.

Avsikten är att underlätta för flexibilitetsleverantörer att delta på samtliga marknader genom koordinering av marknadsdesign och produktkrav samt standard för kommunikation.

I sthlmflex kommer den första flexibilitetstjänsten vara uppreglering (ökning av elproduktion eller minskning av elkonsumtion) då det är det elnätsbehov som finns idag.

Granskad