Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Varför delades Sverige in i fyra elområden 2011?

För att efterleva EU:s regelverk samt främja utvecklingen av en gemensam inre marknad för el delades Sverige år 2011 in i fyra elområden. Förändringen var ett viktigt steg i arbetet att säkra efterlevnad av de krav på likabehandling av överföringsbegränsningar inom Sverige och mot angränsande länder som ställs upp i EU:s regelverk. Elområdenas gränser, så kallade snitt, skär genom landet i öst-västlig riktning och är lokaliserade där det finns strukturella flaskhalsar. När överföringskapaciteten inte räcker uppkommer prisskillnader mellan områdena. Genom att elområdenas gränser återger nätets fysiska begränsningar syftar indelningen även till att skapa incitament för nya etableringar av produktion där behoven är som störst samtidigt som Svenska kraftnät får tydliga signaler kring var transmissionsnätet behöver förstärkas.

Granskad