Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur ser processen ut för att välja sträckning?

Vi arbetar för att placera en ny ledning där den sammantaget får så liten påverkan som möjligt. Vår strävan är att alltid ta så stor hänsyn som möjligt till boendemiljöer, natur- och kulturvärden etc. Samtidigt måste vi förhålla oss till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

Valet av sträckning sker i flera steg. Först har vi en myndighetsdialog med berörda kommuner, länsstyrelser och andra aktörer som Naturvårdsverket och Försvarsmakten. Sedan har vi samråd med fastighetsägare, närboende och andra intressenter som kan beröras av den planerade förbindelsen. Under tiden görs utredningar och inventeringar av närområdet.  Först identifierar vi flera utredningskorridorer, bredare områden för vilka inom den nya förbindelsen kan placeras. Efter dialogen med myndigheter väljs en utredningskorridor och ett sträckningsförslag tas fram. Sträckningsförslaget och bakomliggande bedömningar presenteras i ett samrådsunderlag. Sedan startar samråd med fastighetsägare, närboende och andra intressenter där de som vill har möjlighet att skicka in information som kan vara av värde för valet av placeringen av ledningen. Därefter fortsätter vi våra utredningar med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden, boendemiljöer och markförhållanden. När samrådet är avslutat väljs den sträckning som sammantaget bedöms ha minst påverkan för boenden och miljön. Därefter söker Svenska kraftnät koncession hos Energimarknadsinspektionen (Ei) för den valda sträckningen. Ei beslutar sedan om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.