Hoppa till huvudinnehåll

Samråd våren 2017

Ombyggnationen av station Grundfors medför även att de ledningar som idag är anslutna till den befintliga stationen behöver ledas om till den nya stationen.

Därför kommer vi under våren 2017 hålla samråd om de nya ledningarna. Under mitten av mars har vi skickat ut information om detta till berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter, länsstyrelser och intresseorganisationer. Samrådet pågår nu och avslutas 8 maj 2017.

Samrådsunderlaget för ledningarna hittar du under sidan dokument.