Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ta del av samrådsredogörelsen

Nu kan du ta del av samrådsredogörelsen gällande förnyelsen av station Horndal.

I samrådsredogörelsen finns de yttranden som kommit in från berörda länsstyrelser, kom­muner, myndigheter, organisationer, fastighetsägare och allmänhet sammanställda under samrådstiden. Samrådsredogörelsen innehåller även Svenska kraftnäts bemötande av yttrandena samt att vi redovisar valda sträckningar.

Samrådsredogörelsen finns att läsa under fliken dokument och kartor Öppnas i nytt fönster.

Det här händer sedan

Nästa steg är att ansöka om koncession (tillstånd att bygga) hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Energimarknadsinspektionen handlägger ärenden och beslutar om vi får tillstånd att dra ledningarna enligt vårt föreslag. I ansökan ingår en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där vi närmare redogör för den förväntade påverkan av ledningarna och vilka åtgärder som vidtas för att reducera den påverkan.

Tack för värdefulla synpunkter!

Vi vill här också passa på att tacka för alla värdefulla synpunkter som vi fått in under samrådet. Inkomna synpunkter utgör en betydande del av underlaget när Svenska kraftnät planerar för flyttning av ledningarna och vi försöker även tillgodose de önskemål som framförts i den mån det är möjligt. Val av sträckning är dock alltid en sammantagen bedömning där flera olika faktorer och intressen vägs in.