Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

15 minuters tidsupplösning

Norden ska införa 15 minuters tidsupplösning som avräknings- och handelsperiod. Det innebär stora förändringar för flera av elmarknadens aktörer. Förändringen kommer att driftsättas under kvartal 2, 2024.

Idag använder Sverige och Norden 60 minuter (en timme) som tidsperiod för avräkning av obalanser och som handelsperiod på elmarknaden.

Enligt EU- förordningen Balanshållning av el (EB) ska avräkningsperioden för obalanser vara 15 minuter. Att förkorta tidsperioden från 60 till 15 minuter innebär att avräkning sker med en högre tidsupplösning. Arbetet samordnas med övriga Norden inom ramen för ny nordisk balanseringsmodell (NBM).

För att avräkna med en tidsupplösning på 15 minuter behöver åtminstone en av marknaderna för handel med el vara på samma tidsupplösning för att balansansvariga ska kunna handla sig i balans.

Det krävs även ändringar av det svenska regelverket. Det gäller framförallt ändringar i mätförordningen och specifikt vilka mätpunkter som ska mätas och rapporteras med 15 minuters tidsupplösning.

Gemensam tidsupplösning ger många fördelar

Övergång till 15 minuters tidsupplösning är nödvändig för harmonisering av de europeiska marknaderna, men också för att upprätthålla driftsäkerheten i det nordiska kraftsystemet. När alla europeiska länder har samma avräkningsperiod för obalanser är det till exempel möjligt att utbyta balansenergi med fler länder än idag. Med den högre tidsupplösningen kan effekterna av utvecklingen mot mer intermittent produktion hanteras på ett bättre sätt, flexibiliteten ökar och det skapas mer korrekta prissignaler på marknaden.

Övergång till 15 minuters tidsperiod är ett viktigt steg i att realisera EU:s inre marknad för el.

Tid för övergången

De nordiska tillsynsmyndigheterna har beviljat de nordiska systemoperatörerna för överföringssystems (TSO) undantagsbegäran gällande införandet av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser.

Förändringen är framflyttad till kvartal 2, 2024 på grund av att nödvändiga förutsättningar i form av utveckling av automatiserade funktioner för reglerkraftsmarknaden, mFRR EAM, visat sig vara mer komplext och tidskrävande än planerat.

Läs den svenska tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionens beslut. Öppnas i nytt fönster

Dialog med elmarknadens aktörer viktig för införandet

Att gå till en högre tidsupplösning på de nordiska elmarknaderna får stor påverkan på elmarknadens aktörer. Det kommer bland annat att kräva förändringar i många av aktörernas IT-system och processer.

För att säkerställa ett lyckat införande för alla berörda parter kommer det krävas ett nära samarbete och dialog med elmarknadens aktörer. En del av samarbetet görs genom en referensgrupp med verksamma inom området.

Läs mer under Dialog med elmarknadens aktörer.

Nordiskt samarbete och en del av NBM

Övergången till 15 minuters tidsupplösning samordnas inom Norden och är en del av utvecklingen av ny nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM). Det arbete som tidigare bedrevs inom ramen för Svenska kraftnäts projekt Finer (Finer time resolution) och det nordiska projektet HTR (Higher Time Resolution) har överförts till NBM.

Vanliga frågor och svar om införandet av 15 minuter tidsupplösning

Kontakt

Frågor eller synpunkter hänvisas till programmets e-post: svkbalansering@svk.se

Granskad