Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tiden för det här evenemanget har passerat

Öppen konsultation om Svenska kraftnäts förslag om ny summaallokering för SE3 till DK1 och NO1

Svenska kraftnät bjuder in elmarknadens aktörer till en konsultation om Svenska kraftnäts förslag om att införa ny summaallokering för SE3 till DK1 och NO1 i marknadskopplingen för dagen-före-handeln.

Praktisk information

  • Tidpunkt: 17 januari - 31 januari, 2022
  • Målgrupp: Öppen för alla elmarknadens intressenter
  • Språk: Svenska, engelska

Relaterade projekt

Svenska kraftnät har ansökt om att införa så kallad summaallokering för SE3 till DK1 och NO1i marknadskopplingen för dagenförehandeln. Syftet är att öka tillgänglig handelskapaciteten mellan dessa områden. Våra analyser visar att det kan öka tilldelningen av handelskapacitet mellan berörda områden tills Norden infört flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning och –tilldelning.

Underlag och mer information

Informationsunderlag för konsultationen (på engelska): Market consultation proposal for a sum allocation for SE3 to DK1 and NO1, updated (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Mer information om ny summaallokering för att öka tillgänglig handelskapacitet för SE3 till DK1 och NO1

Statusuppdatering om öst-västliga flöden

Svenska kraftnäts förslag om ny summaallokering presenterades och diskuterades även på aktörsmöte den 20 januari 2022.

Mer information finns på eventsidan för aktörsmötet

Resultat av konsultationen

Svenska kraftnät har efter att konsultationen stängde den 31 januari gått igenom och analyserat de totalt nio svar som inkom. Samtliga svaranden är positiva till ett införande av en summaallokering i marknadskopplingen för SE3 till DK1 och NO1 på dagenföremarknaden fram till dess att den nya flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden är implementerad i Norden.

Resultatet innebär att Svenska kraftnät fortsätter arbeta för att få summaallokeringen införd så snabbt som möjligt. Vi kommer att återkomma med ytterligare information till marknadens aktörer inklusive införandedatum när ett sådant beslut är taget.

Läs om konsultationen på engelska

Konsultationssfrågor, inkomna svar och Svenska kraftnäts mer detaljerade kommentarer

I och med att konsultationen var både på svenska och engelska inkluderas alla inkomna svar i redovisningen. Svenska kraftnät har inte översatt inkomna svar utan de presenteras på det språk de inkommit.

Fråga 1: Anser du att det är en god idé att införa en summaallokering för SE3 till NO1 och DK1 i marknadskopplingen för dagen-före-handeln?

Varför/varför inte?

Fråga 2: Anser du fortfarande att det är en bra idé trots den korta användningstiden?

Summaallokeringen kommer endast att vara aktuell tills införandet av flödesbaserad kapacitetsberäkning och –allokering, det vill säga till 2023. Anser du fortfarande att det är en bra idé trots den korta användningstiden?

Fråga 3: Ser du några större risker/problem med att ha en summaallokering endast för handel på dagen-före-marknaden och inte för intradag-marknaden?

Svenska kraftnät har hittills endast lämnat in en begäran om att införa summaallokering i marknadskopplingen för dagen-före-marknaden. Ser du några större risker/problem med att ha en summaallokering endast för handel på dagen-före-marknaden och inte för intradag-marknaden?

Fråga 4: Andra kommentarer?

Har du andra kommentarer du vill framföra?

Granskad