Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu införs marginalprissättning av frekvenshållningsreserver

Den 1 februari 2024 införs marginalprissättning av produkter för frekvenshållning (FCR). Detta innebär att det högst avropade budpriset i upphandlingen kommer att sätta priset för alla avropade bud.

Idag får leverantörer av frekvenshållningsreserver (FCR) betalt för sin sålda kapacitet enligt det pris som anges i budet (pay-as-bid). Detta förändras från och med 1 februari 2024 när Svenska kraftnät går över till marginalprissättning av alla produkter på FCR-marknaderna. Marginalprissättning innebär att alla avropade bud istället kommer att få betalt enligt marginalpriset i upphandlingen, det vill säga priset på det högst avropade budet.

Svenska kraftnät börjar upphandla FCR-produkter till marginalpris från och med driftdygnet 1 februari 2024.

Publicering av priser och ny implementationsguide

Upphandlingen av FCR sker i två kompletterande upphandlingar dagen före leveransdygnet (D-1). Det kommer att vara två olika marginalpriser per produkt och timme, ett marginalpris per timme i upphandling 1 och ett marginalpris per timme i upphandling 2. Priser per produkt, timme och upphandling kommer att publiceras på mimer.svk.se. Marginalpriset kommer även att visas för befintliga leverantörer av FCR i FiftyWeb.

Övergången till marginalprissättning innebär inga tekniska förändringar gällande budformat och format för återrapportering. En ny version av Implementationsguiden har tagits fram för att innehålla korrekt information om prissättning av FCR samt uppdaterad information om var marginalpriser publiceras.

Mer information om prissättning, regler och krav för FCR återfinns i Balansansvarsavtalet Bilaga 3 version 4620-8. Avtalet börjar gälla 1 februari 2024.

Mer information

Införande av marginalprissättning på marknaderna för frekvenshållningsreserver | Svenska kraftnät (svk.se) Öppnas i nytt fönster

Balansansvarsavtalet | Svenska kraftnät (svk.se) Öppnas i nytt fönster

Förkvalificering | Svenska kraftnät (svk.se) Öppnas i nytt fönster

Bidra med reserver | Svenska kraftnät (svk.se) Öppnas i nytt fönster

Implementationsguide FCR (sv), gäller från 1 februari i 2024 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Implementation guide (eng), valid from 1 February 2024 (.pdf) Öppnas i nytt fönster