Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hallå där Peppe Eriksson, kontaktperson för SydVästlänken på sträckan Skänninge-Tranås.

Porträttbild Peppe ErikssonInledningsvis, vem är du och vilken är din roll som kontaktperson för SydVästlänken?

Jag är 55 år och bosatt i Motala. Jag arbetar som konsult och är anlitad av Svenska kraftnät som kontaktperson för SydVästlänken på sträckan Skänninge-Tranås. Min huvudsakliga uppgift är att representera Svenska kraftnät i dialogen med markägare och väghållare som berörs av byggnationen av SydVästlänken. I mitt arbete ingår att avtala med markägarna så att Svenska kraftnät får tillträda den mark vi behöver ha åtkomst till. Vi gör vad vi kan för att hitta överenskommelser som markägarna är nöjda med och i de flesta fall lyckas vi.

Jag kontrollerar även att skador på markägares egendom hanteras och regleras enlig Svenska kraftnäts policy samt att entreprenörerna utför sitt arbete enligt våra krav för miljö- och arbetsmiljöfrågor. Det är viktigt att ha förståelse för markägarnas situation, som tvingas hantera markintrång och elledningar i närområdet. Vi är ju trots allt gäster på deras mark och måste visa hänsyn och respekt därefter.

Har jag som markägare frågor eller funderingar är det alltså dig jag ska kontakta?

Det stämmer bra! Har du som markägare frågor eller funderingar ska du i första hand alltid vända dig till kontaktpersonen på din sträcka. Det är främst för att underlätta för markägarna själva. Det är väldigt många som arbetar med SydVästlänken och vi ser till att frågorna besvarar av personer med rätt behörighet och rätt kompetens. Under ett långt projekt som SydVästlänken lär man mer eller mindre känna markägarna. Det är en trygghet för många att ha ett välbekant ansikte att prata med.

Vilka frågor är vanligast just nu?

Nu pågår fundamentsarbete längs hela ledningssträckan Skänninge-Tranås. Så alla frågor som rör fundament för stolpar och stag är vanligt förekommande. Vi gör mycket pålfundament i Östergötlands åkerlandskap. Då är vi ute och arbetar i goda åkermarker. Det är klart att det har en stor påverkan och väcker många frågor hos de berörda. Sen är ett växande spörsmål raseringen av den gamla ledningen som har inletts i etappens norra del.

En annan aktuell fråga rör de arbetsvägar som vi byggt. Såvida inte markägare uttryckligen vill att vi tar bort en väg kommer den att lämnas kvar. Därför är det viktigt att de som vill att en arbetesväg ska tas bort meddelar sin kontaktperson.

Finns det några speciella svårigheter eller utmaningar med arbetet?

Den största utmaningen är att alltid vara uppdaterad om vad som händer och framför allt vad som kommer att hända. I SydVästlänken arbetar ett flertal entreprenörer på olika platser samtidigt. Det innebär att det ständigt händer saker längs hela ledningssträckan. Ur kommunikationssynpunkt är det en rätt ansträngande situation, där det krävs täta kontakter med entreprenörerna för att hålla mig underrättad.

Hur skiljer sig SydVästlänken från andra projekt du arbetet med?

Jag har inte arbetat med ett så stort projekt tidigare. Det är faktiskt häftigt att få vara en del av organisationen i SydVästlänken. Vi skapar en infrastruktur som kommer att stå kvar långt efter att samtliga vi som är inblandade har försvunnit. Den gamla ledningen som rivs har ju stått där sedan mitten av 1930-talet och SydVästlänken kommer med största sannolikhet att ha en liknande livslängd. Sen är det inspirerande att förbindelsen har en så viktig roll i Sveriges elinfrastruktur. Det är en morot att arbeta med något som kommer att göra skillnad för så många.

Avslutningsvis, vad är det bästa med ditt arbete?

Det bästa är jag få träffa så mycket spännande människor! Det absolut roligaste är när man lyckas levererar en lösning som folk känner sig nöjda med. Då är det en riktigt bra dag på jobbet.

Markägarnas kontaktpersoner:

Hallsberg-Bona: Anders Svensson Tel. 070-588 00 73 Bona-Skänninge: Johan Johansson Tel. 070-226 83 52 Skänninge-Tranås: Peppe Eriksson Tel. 070-370 47 00 Tranås-Barkeryd: Mats Hannevad Tel. 073-035 44 55