Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

För att bereda väg åt SydVästlänken rivs den befintliga 220 kV-ledning som går genom Motala. På en ca 12 km lång sträcka, bland annat genom Motala tätort, kommer den befintliga ledningen inte att ersättas av en ny ledning.

Istället byggs SydVästlänken runt Motala, i sträckningen Bona-Borensberg-Skänninge. Detta innebär att marken på den 12 km långa sträckan som tidigare tagits i anspråk av 220 kV-ledningen kommer att frigöras.

Rivningen av den befintliga ledningen sker i fem Natura 2000-områden, områden som har ett starkt skydd enligt lag och EG-direktiv. Två av områdena utgör dessutom naturreservat. För att minimera intrången på marken och undvika körskador på dessa områden använde entreprenören Skanska under tisdagen (15 april) helikopter för att lyfta bort sex av stolparna.

Bild arbetslaget

Beslutet av rivningsmetod föranleddes av att företrädare för Svenska kraftnät och Skanska tillsammans med Motala kommuns kommunekolog och företrädare för Naturskyddsföreningen under hösten gjorde ett gemensamt platsbesök för att värna naturvärdena och säkerställa en skonsam rivning. Vid fältbesöket kunde viktiga värden att ta hänsyn till vid rivningen identifieras. Bland annat lyfte Naturskyddsföreningen fram att det vid en av stolparna fanns förekomst av den hotade arten trumgräshoppan.

Helikopter med ledningsstolpe