Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hallå där Gilberth Lundqvist, delprojektledare i SydVästlänken.

I dagarna skrev Svenska kraftnät kontrakt med den entreprenör som fått i uppdrag att bygga den nya 400 kV-luftledningen på sträckan mellan Skänninge och Tranås. Det är en del av SydVästlänkens norra gren. Byggstart är planerad till maj 2013, men vad händer just nu och hur ser läget ut framöver? Här svarar delprojektledaren Gilberth Lundqvist på några frågor.

Inledningsvis, vem är du och vilken är din roll som delprojektledare?

Jag är delprojektledare för två av fyra sträckor på SydVästlänkens norra gren. Från Skänninge ner till Barkeryd, en sträcka på totalt cirka åtta mil. Min huvuduppgift är att se till att byggnationen genomförs enligt de krav och den tidsplan som Svenska kraftnät satt upp – kort sagt att driva projektet mot utsatta mål.

Tidigare har jag jobbat med andra utbyggnadsprojekt för Svenska kraftnät, bland annat Stackbo-Hamra i Uppland. Jag är ursprungligen från Skellefteå, men bor sedan fem år utanför Gävle tillsammans med min sambo. Att resa, snickra och njuta av tillvaron gör livet trevligt.

Gilberth, vilka papper ligger överst på ditt skrivbord just nu?

Det är kontraktshandlingarna mellan Svenska kraftnät och det italienska företaget Sirti, som fått i uppdrag att bygga ledningen på sträckan mellan Skänninge och Tranås. Nu arbetar vi tillsammans med entreprenören för att alla nödvändiga dokument ska finnas på plats innan arbetet kan påbörjas. Det handlar om en detaljerad tidsplan, kvalitets-, arbetsmiljö- och miljödokument med mera. Allt detta för att smidigt kunna genomföra ett uppstartsmöte med Sirti i början av maj. Därefter drar byggnationen igång.

Byggskedet av SydVästlänken innebär stök och bök i skog och mark. Men vilka blir fördelarna när förbindelsen tas i drift år 2015?

SydVästlänken innebär en viktig förstärkning av växelströmsnätet. Dessutom får vi bättre överföringskapacitet söderut och ökar driftsäkerheten i stamnätet. När den norra och södra grenen är klar i början av 2015 innebär det en tryggare elförsörjning i Sydsverige och till att utjämna skillnaderna i elpris mellan södra Sverige och övriga landet. SydVästlänken innebär också att Svenska kraftnät möter det ökande behovet av att ansluta förnybar elproduktion, exempelvis vindkraft.

Vi är angelägna om att ha en bra dialog med bland andra berörda markägare och närboende under hela projektets gång för att minimera intrång och olägenheter.

Byggstart är planerad till maj 2013. Vad är det som händer i fält då?

Då ska alla förberedande arbeten såsom avverkning av skog, markering av var stolparnas ben och stag ska placeras och vissa vägbyggnationer vara avklarade. Den första etappen av ledningsbygget innebär att entreprenören bygger de vägar som behövs till och längs ledningsgatan. Även fundamentsarbeten påbörjas och den gamla ledningen börjar raseras. Därefter är det dags att börja med montering av stolpar, resning och lindragning. Det är en komprimerad beskrivning av vad som behöver göras innan ledningen är på plats. Vi räknar med att arbetet påbörjas under maj månad och blir klart hösten 2014.

Finns det några speciella svårigheter eller utmaningar på denna delsträcka?

Alla projekt har sina utmaningar i form av en budget och tidplan som ska följas. När det gäller markintrånget begränsas det eftersom vi kommer att följa befintlig ledningsgata. Första delen går över öppet landskap med mycket åkermark och markförhållanden som kommer att kräva pålningsarbeten för stolpfundamenten. Vi har tagit stor hänsyn till synpunkter från markägare och till landskapsbilden vid planeringen av stolparnas placering. Vi har i vissa fall ändrat stolparnas placering efter dialog med markägare eller andra berörda. Ledningen kommer även att gå genom beteslandskap i Natura 2000-områden, till exempel Bösemålen. Där kommer vi att använda kompaktstolpar, som är smalare än standardstolparna, vilket innebär att ledningsgatan inte behöver breddas i denna passage.

Inför byggstart mellan Skänninge och Tranås kommer Svenska kraftnät att bjuda in till ett öppet hus. Berätta lite mer om det.

Syftet med det öppna huset är att ge berörda såsom markägare, närboende och andra intresserade möjlighet att ställa frågor om ledningsbygget. Då kommer även entreprenören att vara på plats för att presentera sig och redovisa en tidsplan för de olika moment som väntar. Evenemanget kommer att genomföras i mitten av maj. Vi återkommer med närmare besked om tid och plats. Berörda kommer att bjudas in via brev och dessutom annonseras mötet i lokalpress. Kom gärna och träffa oss då!

 Läs informationsbladet "Förberedelser inför byggstart" (.pdf) Öppnas i nytt fönster (pdf, 111 kb, nytt fönster)

 

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss på SydVastlanken@svk.se