Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt miljöbalken 6:4, inför tillståndsprövning av vattenverksamhet som blir aktuell i samband med kabelförläggningen i SydVästlänkens södra del samt om ett nytt utbyggnadsförslag förbi Vittsjö.

Vattenverksamhet

Mellan Markaryd och och Hässleholm planeras elförbindelsen att förläggas som markkabel, och kommer att passera ett antal vattendrag. Svenska kraftnät kommer att söka tillstånd för vattenverksamhet vid de vattendrag och sjöar där enskilda och allmänna intressen bedöms föreligga.

Berörda vattendrag mellan Markaryd och Hässleholm som vi nu samråder om är:  Grytån, Oresjön, Hörlingeån, dike inom fastigheten Åkarp 1:46 med flera i Bjärnum samt Almaån. Se kartan här intill.

I nuläget pågår arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar för de vattenverksamheter som uppstår vid anläggning av markkabel i de aktuella vattendragen och sjöarna.

Nytt utbyggnadsförslag vid Vittsjö

I ansökan om koncession för elförbindelsen mellan Barkeryd och Hurva som Svenska kraftnät har lämnat till Energimarknadsinspektionen, utgjorde utbyggnadsförslaget förbi Vittsjö en sträckning med sjökabel i Pickelsjön. På grund av de konflikter med befintliga ledningar i gatumark som den sträckningen innebär, har Svenska kraftnät utrett en sträckning längre västerut, i Oresjön. Detta är det utbyggnadsförslag som vi nu samråder om.

Välkommen till informationsmöte

Vattenverksamheterna och miljökonsekvensbeskrivningarna för de aktuella vattendragen, samt det nya utbyggnadsförslaget förbi Vittsjö presenteras vid ett informationsmöte på följande plats:

  • 15/6   Wittsjöskog, Vandrarhem/konferens

Vi håller öppet hus kl. 17–18 där representanter från Svenska kraftnät finns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Därefter har vi informationsmöte kl. 18 där samrådsunderlaget presenteras.

Läs samrådsunderlaget här

Samrådsunderlag (miljökonsekvensbeskrivning remissupplaga) för ändrad kabelsträckning i Vittsjö och berörda vattendrag finns tillgängligt på Svenska kraftnäts webbplats: www.svk.se/sydvastlanken. Underlaget finns också på följande platser:

  • Stadshuset i Hässleholm
  • Hässleholms stadsbibliotek
  • Vittsjö bibliotek
  • Kommunhuset i Markaryd
  • Markaryd Bibliotek

Underlaget till samrådet sänds även på remiss till länsstyrelsen, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer.

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter vid informationsmötet, eller skriftligen senast den 29 juli 2011 till: Svenska kraftnät, Helena Lindberg, Box 1200, 172 24 Sundbyberg, alternativt per e-post till sydvastlanken@svk.se.

Synpunkter som inkommer under samrådstiden beaktas när miljökonsekvensbeskrivningarna färdigställs. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och miljökonsekvensbeskrivningarna för de aktuella vattendragen och sjöarna kommer att lämnas in till miljödomstolen under hösten 2011.

För ytterligare information kontakta gärna Helena Lindberg, 076-780 27 98, Anne-Marie von Hofsten, 010-484 47 22, eller Jan Halvarson, 08-475 80 91, eller skicka e-post till sydvastlanken@svk.se.