Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elektra drygt halvvägs till målsnöret

Elektra borrar vidare, nu under Lill-Jansskogen där hon nått cirka 6 800 meter på väg mot Hammarby Sjöstad och målsnöret vid 13 400 meter borrad tunnel. Möjlig tid för tunnelborrning är för en stund dygnet runt. Det innebär inte att det borras dygnets alla timmar utan att möjligheten finns utifrån de villkor som gäller för buller och stomljud i projektets miljödom då det inte finns närliggande bostäder på den sträcka där borrningen sker just nu. Om några hundra meter övergår den borrningsbara tiden till dag- och kvällstid när vi går in under de norra delarna av Campus KTH.

Nu pågår arbete vid tre av sex ventilationsschakt 

Det pågår byggarbete vid tre av ventilationsschakten men också mycket projektering och planering av de andra. Här följer en kort summering:

Ventilationsschakt Mörby 

Ridåinjektering och sprängning av förbindelsetunnel

Här sker ridåinjektering ovanmark i några veckor till och sprängningar av en förbindelsetunnel mellan huvudtunneln och ventilationsschaktet djupt nere under markytan. Förbindelsetunneln blir cirka 35 meter lång och arbetet beräknas ta drygt ett par månader. Det buller som alstras vid sprängningen är dovt och kortvarigt, ungefär som att någon tömmer en säck potatis eller liknande. Bergmassor från sprängningarna tas ut genom huvudtunneln till byggarbetsplatsen i Anneberg, Danderyd, ett par kilometer norr ut från platsen där sprängningen sker. 

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 09.00-18.00. 
 • Vid arbete ovanmark, med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Stocksundet

Avslutad ridåinjektering och sprängning av förbindelsetunnel 

Arbetet med ridåinjektering, hål som borras i syfte att förstärka och täta berget, har nu avslutats och så även sprängning av den drygt femtio meter långa förbindelsetunneln mellan huvudtunnel och ventilationsschakt. 

Raiseborrning 

Nu har entreprenören inlett raiseborrning av ventilationsschaktet vid Stocksundet. Borrningen sker från tunnelns djup upp till markplan, ungefär som tunnelborrning men vertikalt. Tunnelschaktet är 4 meter i diameter och arbetet framskrider cirka 5-6 meter per dag. Vi räknar med att borrningen når markytan, cirka femtiofem meter upp från tunnelns djup, om någon vecka. Fyra av våra totalt sex ventilationsschakt byggs med den här metoden, raiseborrning. Arbetet har fotograferats och filmats och kommer att publiceras inom kort för att sprida kunskap om hur det fungerar.

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 09.00-18.00. 
 • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Frescati

Samtidigt som det årliga löparloppet Vårruset går av stapeln i närheten av Stockholms Universitet pågår projektering och planering av ett ventilationsschakt i närheten, vid Frescati i utkanten av Lill-Jansskogen. En byggarbetsplats kommer att etableras preliminärt 2023.  Projekteringen innebär bland annat justeringar inuti ventilationsschaktet i syfte att underlätta för kommande kabelinstallationer samt service och underhåll av de 400 kilovolts elkablar som så småningom ska förläggas i tunneln. 

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet

På Campus KTH sker arbete inför entreprenörens etablering av en byggarbetsplats för det kommande ventilationsschakt, beläget mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet vilket preliminärt kommer att ske 2023. Arbetet med ventilationsschaktet inleds preliminärt 2024. 

 • Uppföljning av utförda inventeringar av störningskänslig utrustning, verksamhet 
 • Besiktning av bland annat byggnader, staket, fontän 
 • Omläggning av Ellevios 11 kilovolts elledningar och en gasledning, Stockholms Gasnät. Omläggningen av Ellevios elledningar sker med försiktig schaktning, så kallad ”dardning”, vilket innebär att man spräcker berget, omläggningen av gasledning sker genom ”relining” i rörgrav
 • Genomgång av träd med trädspecialist/arborist, projektets kontrollprogram
 • Möten och avstämningar med Akademiska Hus, Kungliga Tekniska Högskolan, Sophiahemmet och IVL Svenska Miljöinstitutet

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Fortsatta sprängningar, schaktsänkning, av det ett hundra meter djupa ventilationsschaktet. En gul portalkran används för att ta upp bergmassor ur schaktet efter varje sprängning och även för att lyfta människor och tungt materiel. Vid sprängning kan utrymning av det närmaste området bli aktuellt. 

Ventilationsschakt Skanstull

Projekteringsarbete sker för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, ett område med ett mycket stort antal aktörer och verksamheter som kräver omfattande, noggrann samordning med samtliga berörda. De 400 kilovolts elkablar som ska installeras i tunneln kommer i den södra änden att anslutas i det gasisolerade ställverket som byggs av Svenska kraftnät. 

Kontrollprogram hydrogeologi, akustik

 • Montering av grundvattenrör för mätning före, under och efter det att tunnelborrmaskinen har passerat, bland annat på Östermalm
 • Besiktningar och kontroller av byggnader och mycket annat sker inom ramen för projektets kontrollprogram och rapporteras till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm
 • Fältinventeringar för att säkra att kartan stämmer med verkligheten i en växande, föränderlig stad