Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elektra vid Stockholms Universitet

Elektra har lämnat Naturhistoriska riksmuseet och Cosmonova bakom sig och befinner sig under de norra delarna av Stockholms Universitet.

Elektra har passerat Naturhistoriska

Nu har Elektra lämnat Naturhistoriska bakom sig. Förberedelser och god samverkan med alla inblandade på Statens Fastighetsverk och Naturhistoriska har varit en framgångsfaktor som gjort att arbetet med montering av mätare, besiktningar, tunnelborrning och avstämningar har fungerat strålande. Informationsinsatser från Naturhistoriskas kommunikationsavdelning till medarbetare och besökare har ytterligare bidragit positivt med kunskapsspridning och intresse för projektet i en vidare krets.

Stomljudsnivåer i nivå med prognoser

Stomljudsnivåerna har varit i nivå med våra akustikers prognoser, mätvärden har regelbundet följts upp från installerade mätare och med handhållna mätningar. Vibrationer från tunnelborrningen har varit låga, utan risk för skada på byggnader och utrustningar.

Tunnelborrning vid Stockholms Universitet

Nu har borrmaskinen nått Stockholms Universitets norra delar och befinner sig vid Geovetenskapens Hus. Goda bergförhållanden och litet behov att tätning av berget ger framdrift på i genomsnitt 70 meter per vecka.

Arbetstider Stockholms Universitet

Arbetstider för tunnelborrning förbi universitetet är kvälls- och nattetid, helgfri måndag till fredag 17-08 samt dygnet runt lördag, söndag och helgdag. Injekteringsborrning kan ske dygnet runt.

Information om projektet

Information finns på universitetets externa webbplats och intranät. Projektets mobila utställning står sedan den 1 februari 2023 vid universitetet, utgången från tunnelbanan. Här finns information, filmer om tunnelbygget, geologi, arbetsmetod, akustik och dessutom mycket kunnig personal med gedigen erfarenhet från energibranschen, infrastruktur, tunnelbygge, bergteknik och mycket annat. Vi har haft relativt få besökare vilket kan vara ett tecken på att många redan känner till projektet, varför tunneln för 400 kV behövs och har kunskap om hur det påverkar omgivningen. Ta chansen att komma förbi för att ställa frågor. Vi planerar att finnas kvar till slutet av april 2023.

De sex ventilationsschakten från norr till söder

Det pågår arbete i markplan och underjord vid tre av våra sex ventilationsschakt längs tunnelsträckningen. Kort summering nedan, ställ gärna frågor om du vill veta mer.

Ventilationsschakt Mörby

Det sker fortsatta förberedelser inför arbetet med det kommande ventilationsschaktet i utkanten av Mörby Centrum. Under markytan sprängs en förbindelsetunnel mellan huvudtunneln och det kommande schaktet. Om du rör dig i närområdet ser du vår skylt strax söder om arbetsområdet och vepor på stängslet runt byggarbetsplatsen vid Mörbygårdsvägen. Bergmassor från förbindelsetunneln tas ut på byggarbetsplatsen i Anneberg.

Ventilationsschakt Stocksundet

Inom kort ska ridåinjektering inledas för det kommande ventilationsschaktet på Stocksundets norra sida. Ridåinjektering innebär att flera hål borras ner i berget till botten av schaktet i syfte att förstärka och täta det, ett arbete som tar cirka 3-4 veckor. Ljudet som uppkommer kan liknas med en ”motor på tomgång”. Efter det borras ett pilothål ner till tunnelns djup där en borrkrona monteras på en borrmaskin för ”raiseborrning” av schaktet, alltså borrning från botten av schaktet, uppåt till markytan, "vertikal tunnelborrning” där berget utsätts för ett högt tryck som vid rotation spräcker berget. Under markytan sprängs en förbindelsetunnel mellan huvudtunneln och schaktet. Bergmassor från förbindelsetunneln tas ut vid byggarbetsplatsen i Anneberg. Det kommer att pågå bullrande arbeten under en längre tid, preliminärt vår/sommar 2023.

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

  • Vid sprängningsarbeten undermark, till exempel vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 09.00-18.00
  • Vid arbete ovanmark, till exempel med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
  • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Frescati

Projektering pågår av det kommande ventilationsschaktet vid Frescati, söder om Stockholms Universitet. Det är främst justeringar inuti  ventilationsschaktet som sker i syfte att underlätta för kommande installationer, service och underhåll. Tidpunkt för etablering av arbetsplatsen är ännu inte fastställd, preliminärt våren 2023. 

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet

Ledningsomläggningar av Ellevios 11 kV elkablar vid Sophiahemmet och en gasledning med Stockholm Gas har inletts och kommer att slutföras i närtid. Inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet är sedan tidigare utförd i kringliggande verksamheter och följs nu upp på plats på IVL Svenska Miljöinstitutet, Akademiska Hus, KTH och Sophiahemmet. Etablering vid arbetsområdet för ventilationsschaktet, beläget mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet, preliminärt 2023. Arbete med ventilationsschaktet kommer preliminärt att inledas 2024.

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Här pågår slutliga förberedelser inför arbetet med att etablera det hundra meter djupa ventilationsschaktet. Den portalkran som ska användas för att lyfta tungt materiel ner och upp ur schaktet och för att ta ut bergmassor står stabilt på plats och schaktsänkning med sprängning kommer preliminärt att inledas i mars 2023. Vid sprängning kan utrymning av det närmaste området komma att bli aktuellt. Information till de närmaste grannarna vid Stadsgårdskajen och på Fjällgatan sker så snart tidpunkt för arbetet med sprängningar är fastställd.

Ventilationsschakt Skanstull i Mårtensdal

Projekteringsarbete för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. De 400 kV kablar som ska installeras i tunneln kommer att anslutas i det gasisolerade ställverk som byggs av Svenska kraftnät. 

Kontrollprogram akustik, hydrogeologi

  • Montering av grundvattenrör för mätningar före, under och efter det att tunnelborrmaskinen har passerat sker nu på Östermalm. Avisering på dörrar vid berörda fastigheter utförs av fältpersonal
  • Fältinventeringar sker kontinuerligt i de områden vi närmar oss för att säkra att kartan stämmer med verkligheten i en växande, föränderlig stad 
  • Mätningar, besiktningar enligt framtagna kontrollprogram redovisas till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm

Kontakt 

  • anneberg@svk.se
  • 010-475 81 50, bemanning dygnet runt
  • @annebergskanstull