Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förberedelser inför fortsatt tunnelborrning

Efter en tillfällig paus i tunnelborrningen är det snart dags att starta upp tunnelborrmaskinen Elektra igen. När vi vrider om nyckeln och startar befinner hon sig under Kyrkskolan, strax norr om Mörby Centrum.

Tillfällig paus för tätning har gett bra resultat

Berget har visat sig vattenförande och därför behövt mer tätning. Under pausen har bergets naturliga sprickor systematiskt fyllts med tätning i den hittills borrade tunneln. Samtidigt har också tätningsmetoden utvecklats  ytterligare inför det fortsatta borrningsarbetet. Arbetet har gett bra resultat  och borrningen fortsätter inom kort i riktning mot Stockholm. Det finns marginaler för oförutsedda händelser och vi arbetar också för att effektiviteten ska öka  ytterligare.

Påverkan av stomljud och luftburet buller

Tunnelborrning har liten påverkan på omgivningen, jämfört med sprängd  tunnel. Om du befinner dig i en berggrundlagd bostad kan du märka  stomljud från borrningen under cirka en månad när tunnelborrmaskinen  passerar. Byggnadens grundläggning, byggnadsmaterial, våningsplan och  tunnelns djup är faktorer som påverkar hur mycket stomljud som hörs. Två  av ventilationsschakten kommer att finnas i Danderyd, ett strax söder om Mörby Centrum och det andra vid Stocksundet. Där kommer buller från  sprängning, borrning och transporter att märkas av.

Tillfällig vistelse för boende

Om stomljud och buller skulle överskrida riktvärden i projektets miljödom  kan du, under en kortare tid, erbjudas tillfällig vistelse. Det betyder att du  kan få möjlighet att vistas på en annan plats än i din bostad när  tunnelborrmaskinen passerar. Ställ gärna frågor till oss om tillfällig vistelse.

Mätning av stomljud, buller och vibrationer

Längs tunnellinjen och vid ventilationsschakten finns mätare uppsatta, bland annat för att säkert veta att riktvärden för stomljud, buller och vibrationer i projektets miljödom inte överskrids. Resultaten redovisas regelbundet till  tillsynsmyndigheterna vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt till Länsstyrelsen i Stockholm.

Kontakt och mer information

  • Projektets kontaktcenter tel. 010-475 81 50, bemanning dygnet runt
  • Email anneberg@svk.se
  • Hemsida www.svk.se/anneberg-skanstull
  • Facebook @annebergskanstull
  • Projektets mobila utställning är tillfälligt pausad till följd av Covid-19