Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelborrning juni, juli, augusti

Tunnelborrmaskinen Elektra och de som arbetar med tunnelborrningen fortsätter arbeta även under sommarmånaderna. Nu har vi nått drygt 600 meter borrad tunnel och befinner oss långt nere under markytan, någon drygt kilometer från Mörby Centrum. Vi mäter stomljud på flera platser för att säkra att ljudvillkoren i projektets miljödom uppfylls och har regelbunden kontakt med Danderyds kommun, boende, företag och verksamheter.

Tunnelborrningen och Covid-19

Projektteamet och vår entreprenör JV Hochtief Implenia arbetar med strikta regler om att vara vaksam på sjukdomssymptom, hålla avstånd och strikt handhygien. De som arbetar med tunnelborrningen är på plats i Anneberg. Projektets mobila utställning är fortfarande pausad till följd av viruset.

Fältinventering av bostäder, företag och verksamheter

Under juli har en fältinventering av bostäder, företag och verksamheter gjorts i Danderyds kommun inför nästa etapp, 1 000- 2000 meter borrad tunnel. Inventeringen görs för att säkra att kartan stämmer med verkligheten och för att identifiera eventuella behov av tillfällig vistelse för boende. Nu har vi bra kunskap om de bostäder som kan komma att påverkas och antal våningsplan i berggrundlagda byggnader (stomljudet avtar med varje våningsplan) som ett komplement till våra stomljudsprognoser och de mätningar som görs.

Sprängningar vid Stadsgårdsleden efter sommaren

Sprängningsarbetet av ventilationsschakt och tunnel på Stadsgårdsleden har tillfälligt pausats. Det har skett för att skapa en trygg arbetsplats, med mer utrymme. Sprängningar kommer att ske med start tidigast efter sommaren, prel. augusti-september 2020. En fältinventering kommer att ske inför det arbetet och förnyade kontakter tas med boende, företag och verksamheter. Det sker som ett komplement till två tidigare utskick inom en radie på 500 meter från byggarbetsplatsen. Besiktningar av byggnader i området har skett och mätutrustning för stomljud och vibrationer finns på plats sedan tidigare. Samråd kring de förändringar som behövs sker i området och ombesörjs av vår entreprenör JV Hochtief-Implenia.

Naturhistoriska Riksmuseet

Naturhistoriska tar återigen emot ett begränsat antal besökare till sin  utställning. Det sker på ett mycket professionellt sätt med strikta regler om avstånd. Projektet har nyligen besökt utställningen och kommer att träffa Naturhistoriska efter sommaren för att planera inför tunnelborrningen som når fram till museet om drygt 1 år.

Ventilationsschaktet vid Sophiahemmet/KTH/IVL

Ett av de 6 ventilationsschakt som ska komma på plats längs tunnelsträckningen kommer att vara beläget vid KTH/IVL och angränsar till Sophiahemmet. Arbetet inleds med etablering första kvartalet 2022 och kommer att ske genom sprängning och borrning. Det buller som uppstår när ventilationsschaktet byggs kommer att dämpas baserat på ljudkrav i projektets miljödom. Det kan ske på flera olika sätt, t ex genom avskärmning av arbetsplatsen och de maskiner som används. Tillgängliga alternativ gås igenom nu. För att följa upp ljudkraven i miljödomen kommer mätningar att ske, dels på fasad men också genom handhållen ljudmätning. Möten inför etableringen kommer att ske under hösten 2020.

Projektets Facebook @annebergskanstull

 • Robert borrar ny energibrunn i Danderyd 200527
 • Besök i företagsbyn på Enebybergsvägen 200528
 • Stationär stomljudsmätare på Enebybergsvägen 200601
 • Nu borras för nya energibrunnar på Kyrkskolan i Danderyd, 200617 och 200618
 • Tunnelborrmaskinen Elektra fortsätter borra varje dag 200703
 • Projektets byggledning tillbringar mycket tid i tunneln tillsammans med vår entreprenör Hochtief Implenia JV 200724

Kontrollprogram vattenverksamhet och byggverksamhet

 • Stomljud mäts i bostäder på fastigheter i nära anslutning till tunnelborrmaskinens front. Vi kommunicerar mätvärden till tillsynsmyndigheterna för att säkra att de krav som ställs i projektets miljödom uppfylls
 • Mätare för luftstötvågs- och vibrationsövervakning finns installerade vid Stadsgårdsleden inför sprängningsarbetet
 • Besiktningar av bostäder och kommersiella fastigheter pågår i Danderyd och har utförts vid Stadsgårdsleden
 • Mätningar och analyser av grundvattennivåer sker för att säkra att vi uppfyller kraven i projektets miljödom om att inte orsaka skadlig grundvattensänkning. Vi gör också infiltrationstester för att säkra att det fungerar om behovet skulle uppstå
 • En reningsanläggning på byggarbetsplatsen i Anneberg ser till att det vatten som kommer ut från berget renas med provtagning innan vattnet släpps ut
 • Energibrunnar på Kyrkskolan, Danderyds kommun har avvecklats och ersatts med nya borrhål i samband med sommarlovet, nu pågår återställning av marken på skolan
 • Rapportering till tillsynsmyndigheterna, kommuner och Länsstyrelsen i Stockholm, sker månadsvis

Övrigt

 • Se tunnelborrmaskinens position här på hemsidan
 • Läs mer och följ projektet på Facebook @annebergskanstull