Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information till boende och verksamma vid Stadsgårdsleden

Svenska kraftnät bygger en tunnel för stamnätskablar mellan Danderyd och Hammarby Sjöstad. Tunnelborrningen har nyligen startat i Danderyd. Förutom tunneln ska sex ventilationsschakt byggas längs tunnelsträckningen. Ett av dessa är ventilationsschaktet vid Stadsgårdsleden samt en 250 meter lång tunnel ut under Stockholms Ström.

Ventilationsschaktet vid Stadsgårdsleden

Först sprängs ett mindre bergrum rakt in i berget. Det tar ungefär 6-8 veckor. Bergrummet kommer att  användas för teknisk utrustning som behövs för tunnel och ventilationsschakt. Efter det sprängs ventilationsschaktet från markplan ner till 100 meters djup. Området är förberett med bultning och nätning av berget för att löst berg inte ska falla ned på vägbanan.

Tunnel under Stockholms Ström

Från ventilationsschaktet, på 100 meters djup, kommer en 250 meter lång tunnel att sprängas under Stadsgårdsleden och vidare ut under vattnet. Den här delen av tunnelbygget färdigställs innan tunnelborrmaskinen kommit till platsen. Arbetet med ventilationsschakt och tunneln vid Stadsgårdsleden tar cirka 2,5 år.

Hur går arbetet vid Stadsgårdsleden till?

Våra byggbodar finns på plats vid Stadsgårdsleden, mitt emot Fotografiska, och platsen är förberedd inför sprängningarna. Sprängningen av bergrummet går till så att man borrar flera hål i berget, fyller dem med sprängämne, Täcker över med sprängmattor, stänger av trafiken och aviserar med varningssignaler före sprängning. Vi spränger vid ett par tidpunkter varje dag som är koordinerade med de två andra projekt som finns i området, kl. 10 och kl. 14. Det är vår entreprenör JV Hochtief-Implenias underentreprenör, Uppländska Berg AB, som utför arbetet.

Hur påverkas jag?

Sprängningarna märks genom buller, vibrationer och luftstötvågor. Mest märkbart är det under tiden när det mindre bergrummet etableras och i Början vid sprängning av ventilationsschaktet. Det märks allt mindre ju Längre ner i berget vi kommer.

Mätning och uppföljning

Vi mäter, analyserar och följer upp buller, vibrationer och luftstötvågor i ett flertal mätpunkter vid Stadsgårdsleden. Det görs för att säkra att vi inte överskrider de riktvärden som gäller enligt projektets miljödom. Besiktning av byggnader som bedöms som särskilt känsliga sker också.

Vill du veta mer?

  • Projektets störningsjour tel. 010-475 81 50
  • Avisering inför sprängning www.ncvib.com/sprangningsinformation
  • Email anneberg@svk.se
  • Hemsida www.svk.se/anneberg-skanstull
  • Facebook @annebergskanstull
  • Projektets mobila utställning som vanligtvis följer tunnelborrmaskinen i markplan är tillfälligt pausad till följd av Covid-19