Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu förbereds för två ventilationsschakt i Danderyd

Tunnelborrmaskinen Elektra har lämnat Danderyds kommun. För att hantera värme som alstras av de elkablar som kommer att finnas i tunneln, och för åtkomst vid drift och underhåll, byggs sex ventilationsschakt längs tunnelsträckningen. Två av dessa kommer att byggas i Danderyd, i utkanten av Mörby Centrum och vid norra Stocksundet.

Sprängning ovan mark vid schakten

Innan ventilationsschakten anläggs sker sprängningsarbeten för ventilationsbyggnaden ovan mark. Det görs med försiktig sprängning.

Raiseborrning av ventilationsschakt i Danderyds kommun

Metoden som används är en roterande, malande borrning som liknar tunnelborrning men med annan utrustning. Först borras ett ”pilothål” från markytan ner till tunnelns djup där en borrkrona monteras. Borrningen sker nedifrån och upp genom att berget utsätts för ett tryck som vid rotation gör att det spräcks.

Förbindelsetunnlar, ventilationsschakt Mörby och Stocksundet

Innan arbetet med ventilationsschakten inleds ska förbindelsetunnlar sprängas mellan huvudtunneln och platsen för ventilationsschakten, det ska också etableras ett övre teknikrum för de båda schakten vilket sker med försiktig sprängning. När ventilationsschakten är byggda kommer huvar att synas i markplan, allt annat är placerat under markytan. Sprängningar kan inledas i augusti/september.

Tidigare har en ledning för fjärrkyla lagts om för att ge plats för ventilationsschaktet i utkanten av Mörby Centrum. Marken vid Mörbygårdsvägen är återställd och besiktning utförd. Vid den norra sidan av Stocksundet pågår markarbeten och byggnation av en tillfällig gång- och cykelbro som ska göra det möjligt för fotgängare och cyklister att passera byggarbetsplatsen under den tid arbetet pågår.

Naturvårdsverkets föreskrift för buller och stomljud som gäller vid schakten, villkor 10 om riktvärden

Arbeten vid ventilationsschakten sker enligt Naturvårdsverkets föreskrift om riktvärden, miljödomens villkor 10. Arbeten som under byggskedet riskerar att medföra luftburet buller och stomljud som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser får utföras helgfri måndag-fredag 07.00-19.00. Efter samråd med tillsynsmyndigheten får riktvärdena överskridas under dessa arbetstider. Andra avvikelser får, om det finns särskilda skäl, ske endast efter tillsynsmyndighetens godkännande. Bulleralstrande arbeten som inte medför överskridande av riktvärden får förekomma alla dagar, dygnet runt.

Mobil utställning vid Stockholms Universitet från 15 augusti 2022

Besök Svenska kraftnäts mobila utställning med information och filmer om tunneln, ventilationsschakten, geologi, arbetsmetoder, akustik och mycket annat. Öppettider är vardagar 10-17, helger 12-16, eventuella avvikelser meddelas via webbsidan och projektets Facebook.

Regelbunden information och kontakt med Anneberg-Skanstull

Få regelbunden uppdatering genom att prenumerera på månadsuppdatering via e-post och följ oss gärna i våra digitala kanaler. Bor du inom en radie av 500 meter från ventilationsschakten finns möjlighet att få sprängningsinformation med cirka 30 minuters framförhållning.