Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markupplåtelseavtal reglerar skyldigheter, rättigheter och ersättning

För att bygga en tunnel under en fastighet är målsättningen ett godkännande från berörda fastighetsägare. Därför tecknas markupplåtelseavtal som reglerar såväl fastighets- som ledningsägarens rättigheter, skyldigheter och ersättning. Avtalet, som sedan ligger till grund för ledningsrätt, ger ledningsägaren rätt att bygga en tunnel där fastigheten är belägen.

Ledningsrätt från Lantmäteriet  

Oavsett om markupplåtelseavtal med fastighetsägaren kan nås eller inte ansöks om ledningsrätt hos Lantmäteriet. Ledningsrättslagen ger rätt att utnyttja ett utrymme inom fastigheten. I det här fallet en tunnel belägen femtio till hundra meter under markytan. 

Lantmäteriet är den myndighet som prövar frågan om ledningsrätt vid en särskild förrättning som också handläggs och beslutas av dem. Förrättningen sker genom att samtliga fastighetsägare inom ett område kallas till ett sammanträde. Det sker oavsett om det finns undertecknade markupplåtelseavtal eller inte. Ett undertecknat markupplåtelseavtal är en fördel för fastighetsägaren då det i avtalet finns punkter som Lantmäteriet inte tar in i sitt beslut. Det kan t ex handla om ersättning för tillfällig skada (§5 markupplåtelseavtal).

Ledningsrätt och markupplåtelseavtal är inte tidsbegränsade

Ledningsrätt och markupplåtelseavtal gäller för all framtid. Det innebär att omprövning av ledningsrätt eller upphävande av avtal endast kan ske vid ändrade förhållanden.