Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu startar provborrningar för City Link etapp 2

Senast uppdaterad:

I januari börjar provborrningarna längs den planerade tunnelsträckan för City Link etapp 2 inom projektet Stockholms Ström. Undersökningen kommer att ge underlag för vidare utredning och tillståndsprocess.

Svenska kraftnät planerar den nya kraftledningsförbindelsen City Link, från norra till södra Stockholmsområdet. Sträckans andra etapp blir en 14 km lång tunnel från Anneberg i Danderyd - under Stockholms innerstad – till Mårtensdal i Södra Hammarbyhamnen. Under arbetet med provborrningarna kommer tillfälliga avspärrningar att sättas upp vid de platser där arbetena utförs.

- Provborrningarna i mark startar i Danderyd och fortsätter sedan i en korridor längs den planerade sträckningen genom Stockholms innerstad under våren, säger Rolf Axén, projektledare för City Link etapp 2. Därefter har vi underlag för att fortsätta utreda en mer detaljerad sträckning.

Provborrningarna sker på flera platser samtidigt längs den planerade tunnelsträckan. Du som bor/arbetar eller passerar där vi tillfälligt arbetar kommer att märka av buller under en kortare tid.

Våren 2012 genomfördes provborrningar för vattenpassager och samråd om förstudien.

Tidsplan

Efter provborrningarna i mark genomförs detaljplanering och samråd inför framtagande av miljökonsekvensbeskrivning. Därefter följer ansökan om koncession och vattenverksamhet.

Arbetet med tunneln beräknas starta 2016. Med en specialutformad tunnelborrmaskin kommer tunneldrivningen att ta cirka tre år. Tunneln kommer att ligga på mellan 70-100 meters djup. Kablarna ska vara installerade och färdiga för drifttagning 2020.

Tre etapper av City Link

Den nya 400 kV-förbindelsen City Link byggs i tre etapper och är en viktig del av Stockholms nya elnät för att säkra Stockholmsregionens elförsörjning i framtiden. Den första sträckan går mellan transformatorstationen i Hagby till Fjäturen i Täby med byggstart februari 2013. Den tredje etappen planeras från Mårtensal via Högdalen till Ekudden i Haninge.

På www.stockholmsstrom.net kan du läsa mer om City Link och projektet Stockholms Ström.