Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förslag till korsningspunkt Messaure-Keminmaa klar

Svenska kraftnät och Fingrid har kommit överens om var vid Torne älv som respektive nätoperatörs ledningar ska mötas, för den planerade luftledningen mellan Messaure-Keminmaa. Gränskorsningen föreslås vid Risudden, Övertorneå kommun, parallellt med befintlig stamnätsledning.

Stamnätsoperatörerna Svenska kraftnät och Fingrid (Finland) planerar att tillsammans bygga en ny 400 kV-ledning mellan Messaure i Sverige och Keminamaa i Finland. Den nya ledningen kommer ge stor nytta för hela den nordiska elmarknaden och ökar elförsörjningssäkerheten i Finland.

Att bygga en kraftledning mellan två länder kräver många gemensamma beslut, till exempel var länderna ska mötas i en så kallad korsningspunkt.

Korsningspunkt vid Risudden

År 2018 utredde Svenska kraftnät och Fingrid sju gränskorsningspunkter längs Torne älv. Det var viktigt att hitta en eller flera korsningspunkter, som anses lämpliga ur både finskt och svenskt perspektiv. Det område som både Svenska kraftnät och Fingrid bedömde som lämpligt var att lokalisera korsningspunkten till området kring Risudden i Övertorneå kommun.

Den mer exakta placeringen av korsningspunkten vid Torne älv, har också utretts av både Svenska kraftnät och Fingrid. Gemensamt lades två förslag på möjlig korsningspunkt vid Torne älv fram på det svenska avgränsningssamrådet våren 2020.

Övertorneå kommun är den enda svenska kommunen som berörs av ledningens passage över Torne älv. Baserat på de översiktliga miljöbedömningarna inför samrådet, samt inkomna synpunkter under samrådet, förordar Svenska kraftnät och Fingrid att den nya kraftledningen korsar Torne älv i södra delen av Risudden, parallellt med befintlig stamnätsledning på platsen.

Svenska kraftnät arbetar vidare med förslaget till gränskorsningspunkt. Tillstånd för den planerade kraftledningen (så kallad koncession) har ännu inte sökts vilket innebär att ändringar kan komma att ske under tillståndsprocessens gång.

Ett projekt av gemensamt intresse

Projekt Messaure-Keminmaa är klassat som ett projekt av gemensamt europeiskt intresse (PCI). PCI står för Project of Common Interest och betyder att projektet har en speciell status hos EU för marknadsintegration av elnätet i unionen. Projektet ska förstärka robustheten i elnätet och jämna ut elkostnaden mellan Sverige och Finland samt öka förmågan att reglera balansen mellan elnätzonerna.

Genom så kallade CEF-bidrag (Connecting Europe Facility) kan EU-kommissionen ta beslut om att stötta PCI-klassade projekt ekonomiskt. Tillsammans med Fingrid ansökte Svenska kraftnät om stödet under 2020, som dock inte beviljades denna ansökningsomgång. Svenska kraftnät och Fingrid undersöker möjligheten att förnya ansökan om finansiering i kommande ansökningsperiod, eventuellt redan under nästa år.