Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aurora Line

Följ projektet via

Ny ledning mellan Sverige och Finland

Svenska kraftnät planerar att tillsammans med Finlands transmissionsnätsoperatör Fingrid bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Pyhänselkä utanför Uleåborg i Finland. Projektet är klassat av EU som ett projekt av gemensamt intresse – ett så kallat PCI-projekt – och är en del i den gröna industriomställningen i norr.

Ny ledning mellan Sverige och Finland

Svenska kraftnät planerar att tillsammans med Finlands transmissionsnätsoperatör Fingrid bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Pyhänselkä utanför Uleåborg i Finland. Projektet är klassat av EU som ett projekt av gemensamt intresse – ett så kallat PCI-projekt – och är en del i den gröna industriomställningen i norr.

Nytt om Aurora Line

Bilden visar välkommenskylt vid ingång till lokal.

Ytterligare tillfälle till information om markupplåtelseavtal och ersättningserbjudande i Risudden


Svenska kraftnät kommer att hålla ytterligare ett informationsmöte om markupplåtelseavtal för den svenska delen av den planerade nya 400 kV-ledningen Aurora Line. Onsdag 29 mars finns vi i Risudden. Som tidigare meddelats hålls informationsmöte även i Vuollerim måndag 20 mars och i Överkalix tisdag 21 mars.

Bilden visar regnbåge över ledningsgata

Energimarknadsinspektionen föreslår beviljad koncession för Aurora Line till regeringen


Den 7 mars 2023 lämnade Energimarknadsinspektionen över koncessionsärendet till regeringen för beslut om en ny 400 kV luftledning mellan station Messaure och den finska gränsen vid Risudden och Torne älv – den svenska delen av Aurora Line.

Bilden visar personer som samlats för informationsmöte.

Välkommen på informationsmöte inför utskick av markupplåtelseavtal och ersättningserbjudande


I mars 2023 håller Svenska kraftnät informationsmöten i Vuollerim respektive i Överkalix där vi redogör för de principer som bestämmer den ekonomiska ersättningen i markupplåtelseavtalet gällande den svenska delen av den planerade nya 400 kV-ledningen Aurora Line.

Project of Common Interest (PCI)

EU-logotype och text: Mediefinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Aurora Line är klassat av EU som ett projekt av gemensamt intresse
– Projects of Common Interest (PCI). Det innebär att projektet är särskilt viktigt för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EU:s energimål om en prisvärd, säker och hållbar elförsörjning.

Läs mer om EU:s PCI-projekt:

Översiktlig tidplan

Händelse Tidpunkt
Utreder området och identifierar utbyggnadsförslag 2018
Samråd om utbyggnadsförslag 2020/2021
Ansökan om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen 2021
Beslut om tillstånd från regeringen  2023
Planerad byggstart 2024
Planerad drifttagning 2025
Bilden visar sträckningsförslag mellan Messaure och Keminmaa

Kontakt

Ställ en fråga om Aurora Line

Granskad