Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kontrakt för mark- och anläggningsarbeten signerade

Nyab Sverige AB och Vic Energy AB som ansvarat för planeringen av mark- och anläggningsentreprenaden på varsin delsträcka av Aurora Line är nu kontrakterade för fortsatt arbete med byggnation.

Som vi tidigare informerat om gav regeringen Svenska kraftnät tillstånd att börja bygga den svenska delen av den 18 mil långa luftledningen Aurora Line den 5 oktober. Avverkningen satte igång den 9 oktober och nu är även kontrakt signerade för de mark- och anläggningsarbeten som kommer pågå med olika intensitet fram till planerad idriftsättning 2025.

Brev är på väg ut till de som äger fastigheter längs med ledningssträckan eller vid vägar som kommer trafikeras mer än vanligt under byggtiden. Brevet går även ut till berörda vägföreningar.

Parallellt arbete längs med två delsträckor

Byggnationen är uppdelad på två delsträckor där man arbetar parallellt. Vic Energy AB ansvarar för sträckan Messaure–Dockasberg och Nyab Sverige AB för sträckan Dockasberg–finska gränsen. De har bägge varit kontrakterade för själva planeringen av utförandeentreprenaden och är därmed väl insatta i markförhållanden och övriga förutsättningar.

Under anläggningsperioden pågår bland annat byggnation av byggvägar, schaktning, gjutning av betongfundament. Det betyder att det kommer vara en hel del tung trafik i området längs med ledningsgatan.

Arbete sker initialt endast på de fastigheter där markägare tecknat markupplåtelseavtal. Ledningsförrättning pågår och lantmätaren kommer framöver att kalla berörda till sammanträde.

Huvudprojektledare Ida Wallentin– Både Vic Energy och Nyab kan projektet väl och det känns bra att de nu kan sätta igång med mark- och anläggningsarbetet, säger huvudprojektledare Ida Wallentin.

 

 

 

 

Frågor?

Om du har frågor om arbetet i fält är du varmt välkommen att för sträckan Messaure–Dockasberg höra av dig till Johnny Scherdin, representant för Vic Energy AB, antingen per mejl: johnny.scherdin@powerlineman.se eller per mobil: 070-273 97 22.

För sträckan Dockasberg–finska gränsen finns Moa Strömbäck, representant för Nyab Sverige AB, att nås på mejl: moa.stromback@nyabab.se eller mobil: 070-282 11 99.

Du kan även höra av dig till Svenska kraftnäts kontaktperson Rolf Jakobsson på mejl: rolf.jakobsson@vattenfall.com eller telefon: 070-608 50 22.

Har du generella frågor om arbetet som görs på sträckan Messaure–Dockasberg kan du höra av dig till Pontus Kristiansen på mejl: pontus.kristiansen@svk.se eller mobil: 073-040 36 49.

För generella frågor om arbetet för sträckan Dockasberg–finska gränsen finns Christer Eneroth tillgänglig via mejl: christer.eneroth@svk.se eller på mobil: 0730-53 54 08.