Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pågående inventeringar

Som ett led i att välja bästa möjliga sträcka för den planerade 400 kV-ledningen mellan Messaure-Keminmaa, genomför Svenska kraftnät inventeringar i aktuellt område.

Inventeringar av natur- och kulturvärden genomfördes under 2019 och nu fortsätter arbetet under sommaren 2020, fram till oktober 2020.

Inventeringarna görs för att identifiera skyddsvärda natur- och kulturvärden, kunna anpassa ledningens sträckning samt ta fram förslag på skyddsåtgärder för att minimera ledningens påverkan på omgivningen.

Många intressen att ta hänsyn till

Förslaget till kraftledningens placering och utformning har tagits fram med hänsyn till kända värden och intressen. Det är främst totalförsvarets intresseområden, rennäringen och korsningarna av de stora älvarna som påverkat. Justeringar för bostäder samt höga natur- och kulturvärden har också gjorts.

Vad händer just nu i projektet 

Det skede som kallas för avgränsningssamråd, den del av samrådsprocessen där vi informerar om projektet och efterfrågar synpunkter från allmänhet, boende och övriga intressenter, har pågått sedan 16 mars 2020 och avslutas 8 juli 2020.

Vi tackar för de synpunkter vi hittills fått in, de är värdefulla för oss i fortsatt arbete. Synpunkterna kommer att sammanställas och bemötas i en skriftlig samrådsredogörelse som publiceras på projektets webbplats under hösten. Samrådsredogörelsen är också en del av den ansökan om koncession (tillstånd) som vi planerar att lämna in till Energimarknadsinspektionen under våren 2021.