Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektets omfattning ändras till Ingelkärr-Stenkullen

Efter att ha nekats passage genom riksintresset Bredfjället - Väktorområdet har Svenska kraftnät beslutat att gå vidare med den södra delen av den planerade förstärkningen, från Stenkullen upp till Ingelkärr. Det innebär att det som tidigare var projekt Skogssäter-Stenkullen framöver enbart omfattar Ingelkärr-Stenkullen. Förstärkningen vidare upp till Skogssäter är fortfarande nödvändig och kommer att genomföras i ett nytt projekt som startar om med ny utredning. Därmed är sträckningen som planerades mellan Ingelkärr och Skogssäter inte längre aktuell.

Bakgrunden till förändringen av projektets omfattning är att Länsstyrelsen i Västra Götaland inkommit med ett yttrande där bedömningen är att den planerade sträckningen skulle innebära påtaglig skada på Bredfjället-Väktorområdet, som är ett riksintresse för naturvård. Därmed finns ingen möjlighet att bygga ledningen genom naturområdet i sträckans norra del. Med anledning av detta begärde Svenska kraftnät anstånd hos Energimarknadsinspektionen för vidare utredning. Det har resulterat i beslutet att gå vidare med att förstärka den södra delen av sträckan, från station Stenkullen och upp till Ingelkärr, där en ny station kommer att byggas. En sträcka som är ungefär 20 kilometer.

Genom att förstärka transmissionsnätet mellan Stenkullen och Ingelkärr uppfylls flera av projektets ursprungliga drivkrafter som är de mest tidskritiska. Eftersom Bredfjället – Väktorområdet ligger i den ursprungliga sträckningens norra del påverkar inte framkomlighetsproblematiken genom riksintresset tidplanen för Ingelkärr-Stenkullen. Därmed kommer det som tidigare var projekt Skogssäter-Stenkullen istället att omfatta Ingelkärr-Stenkullen, och även benämnas därefter. En komplettering av koncessionsansökan skickas till Ei under november 2020.

Karta-översikt-webb.jpg (.jpg) Öppnas i nytt fönster
Klicka här för större version av kartan (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Skogssäter-Ingelkärr blir ett nytt projekt

Behov av att förstärka transmissionsnätet med en ny ledning hela vägen upp till station Skogsätter kvarstår och kommer att genomföras i ett nytt projekt. Med anledning av framkomlighetsproblematiken i Bredfjället – Väktorområdet tillsammans med förändrade förutsättningar på elmarknaden kommer Svenska kraftnät tillsammans med regionnätsägare att utreda hur en förstärkning av nätet mellan Skogssäter och Ingelkärr ska utformas för att ge mest nytta.

Det innebär att sträckningen mellan Ingelkärr och Skogssäter som ingick i koncessionsansökan för Skogssäter- Stenkullen (som skickades in 2016) inte längre är aktuell. Fastigheter belägna norr om Ingelkärr är därmed inte längre att betrakta som berörda av detta projekt och kommer inte att få information utskickad om Ingelkärr-Stenkullen framöver. Eventuell ersättning som utbetalats till fastighetsägare under projektets kommer ej att behöva återbetalas. Stämplade träd avverkas inte.

Skogssäter-Ingelkärr beräknas starta i slutet av 2021

Den utredning som nu ska göras för Skogssäter-Ingelkärr avgör hur den planerade förstärkningen ska utföras och därefter kommer en samrådsperiod att genomföras för att bestämma sträckningen för den norra delen. Där kommer fastighetsägare och andra intressenter att ha möjlighet att lämna yttranden. Fram till dess går detinte att säga var ledningen kan hamna eller vilka fastigheter som kan komma att beröras av det nya projektet. Mer information kommer att presenteras när projektet inleds och ägare av fastigheter som berörs av framtagna utredningskorridorer informeras om detta. Den preliminära uppskattningen är att projekt Skogssäter-Ingelkärr ska starta upp i slutet av 2021.