Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ingelkärr – Stenkullen

Följ projektet via

Ökad elförsörjning i Västra Götaland och Göteborgområdet

Vi planerar en ny ledning mellan Ingelkärr och Stenkullen för att stärka elförsörjningen i Västra Götaland. Ledningen gör det också möjligt att bygga ut vindkraften och vidga den flaskhals som idag begränsar importen och exporten av el mellan Sverige, Norge och Danmark.

Om projektet

Ökad elförsörjning i Västra Götaland och Göteborgområdet

Vi planerar en ny ledning mellan Ingelkärr och Stenkullen för att stärka elförsörjningen i Västra Götaland. Ledningen gör det också möjligt att bygga ut vindkraften och vidga den flaskhals som idag begränsar importen och exporten av el mellan Sverige, Norge och Danmark.

Om projektet

Nytt om Ingelkärr – Stenkullen

Projektets omfattning ändras till Ingelkärr-Stenkullen


Efter att ha nekats passage genom riksintresset Bredfjället - Väktorområdet har Svenska kraftnät beslutat att gå vidare med den södra delen av den planerade förstärkningen, från Stenkullen upp till Ingelkärr. Det innebär att det som tidigare var projekt Skogssäter-Stenkullen framöver enbart omfattar Ingelkärr-Stenkullen. Förstärkningen vidare upp till Skogssäter är fortfarande nödvändig och kommer att genomföras i ett nytt projekt som startar om med ny utredning. Därmed är sträckningen som planerades mellan Ingelkärr och Skogssäter inte längre aktuell.

Anstånd begärt för vidare utredning om passage genom riksintresse för naturvård


Svenska kraftnät har begärt anstånd hos Energimarkandsinspektionen för kompletterande utredningar av delsträckan där ledningen passerar genom Bredfjället - Väktorområdet. Området är klassat som ett riksintresse för naturvård och i dialog med Länsstyrelsen i Västra Götaland ska Svenska kraftnät vidare utreda delsträckan som passerar det känsliga naturområdet.

Flygscanning med helikopter vecka 44-45


Svenska kraftnät kommer att använda en helikopter för att utföra laserscanningar på flera befintliga och planerade ledningar längs västkusten, inklusive den föreslagna dragningen för ny 400 kV-ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen. Flygscanningen är planerad att genomföras någon gång under vecka 44 och 45. Exakt vilka dagar det blir beror på vädret.

Tidplan

Tidplanen är beroende av när tillståndprövningen och när koncessionsbeslut vunnit laga kraft. Vi väntar oss ett koncessionbeslut av Energimarkandsinspektionen under 2019.

Händelse Tidpunkt       
Första samrådet om flera utredningskorridorer Vår 2013
Andra samrådet Vår 2014
Tillståndsprövning 2016-2021
Byggtid 2022-2025
Ledningen tas i drift och stärker därmed transmissionsnätet i regionen 2025

 

Granskad