Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsperioden avslutad

Samrådsperioden för den planerade nya ledningen mellan Mehedeby och Jälla är avslutad. Dock pågår kompletterande samråd för område Orrskog till den 17 oktober. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa och bemöta de yttranden som kommit in. Detta resultat kommer att finnas i en samrådsredogörelse som vi kommer att publicera här på projektets webbplats i vinter.

Samrådsperioden är nu avslutad

Samrådsperioden påbörjades 2 maj och avslutades 30 september. För markägare och andra berörda som ville föra en dialog om sträckningsförslaget för den nya planerade ledningen mellan Mehedeby och Jälla hölls öppet hus i Tierp, Uppsala samt Knivsta. Under samrådsperioden har det dessutom varit möjligt att lämna skriftliga synpunkter på utbyggnadsförslaget. De yttranden som kommit in sammanställer och bemöter vi nu i en samrådsredogörelse som vi publicerar här på projektets webbplats i vinter.

Kompletterande samråd pågår för område Orrskog mellan 16 september – 17 oktober

Samrådsunderlag, som beskriver sträckningsförslaget, finns tillgängligt på projektets webbplats under "Dokument och kartor".

Vad händer nu?

Utifrån resultatet av samrådsprocessen tillsammans med myndighetsdialog och tidigare identifierade värden gör Svenska kraftnät en samlad bedömning och väljer den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan på omgivningen.

När vi kommit fram till bästa möjliga sträckningsförslag görs en miljökonsekvensbeskrivning och ansöker därefter om koncession (tillstånd att bygga) för ledningen hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Samrådsredogörelsen bifogas koncessionsansökan.