Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mehedeby-Jälla

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Mehedeby och Jälla.

Som en del i investeringspaket NordSyd kommer ny 400 kV-dubbelledning kopplas på befintlig ledning i Mehedeby i Tierps kommun och går ner till ny station Jälla i Uppsala kommun.

Transmissionsnätet stärks mellan Mehedeby och Jälla.

Som en del i investeringspaket NordSyd kommer ny 400 kV-dubbelledning kopplas på befintlig ledning i Mehedeby i Tierps kommun och går ner till ny station Jälla i Uppsala kommun.

Behovet av reinvestering är den viktigaste drivkraften för projekten inom Uppsala då transmissionsnätets ledningar snart uppnår sina tekniska livslängder. Men det finns även ett ökat behov av ökad kapacitet in mot Uppsala. Därför planerar Svenska kraftnät att en ny 400 kV-dubbelledning kopplas på befintlig ledning i Mehedeby i Tierps kommun och går ner till ny station Jälla i Uppsala kommun.

De föreslagna åtgärderna bidrar till driftsäkerhet men ger även möjlighet till ett ökat uttag från transmissionsnätet i Uppsalaområdet vilket gör att Svenska kraftnät kan tillmötesgå ansökningar om utökade uttagsabonnemang. Åtgärderna ger också en ökad robusthet i transmissionsnätet.

 

Nytt om Mehedeby-Jälla

Samrådsperioden för område Orrskog avslutad


Det kompletterande samrådet för område Orrskog är nu avslutat. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa och bemöta de yttranden som kommit in. Resultat kommer att finnas i samrådsredogörelsen för Mehedeby–Jälla, som vi planerar att publicera här på projektets webbplats i vinter.

Samrådsperioden avslutad


Samrådsperioden för den planerade nya ledningen mellan Mehedeby och Jälla är avslutad. Dock pågår kompletterande samråd för område Orrskog till den 17 oktober. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa och bemöta de yttranden som kommit in. Detta resultat kommer att finnas i en samrådsredogörelse som vi kommer att publicera här på projektets webbplats i vinter.

Kompletterande samråd för område Orrskog i Tierp kommun


Svenska kraftnät bjuder in till kompletterande samråd för den planerade kraftledningen vid område Orrskog i Tierp kommun.

Tidplan

Händelse Period
Myndighetsdialog om utredningskorridorer 2021
Samråd om sträckningsförslag samt informationsmöten 2022
Koncessionsbeslut Ei 2024 - 2026
Byggstart 2026 - 2027
Drifttagning nya ledningar 2028 - 2030

Svenska kraftnät planerar också ledning mellan:

Njutånger–Mehedeby

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta Mehendeby-Jälla.

Ställ en fråga om Mehedeby-Jälla

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakt

Granskad