Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dialog och samråd

Följ projektet via

För att hitta den ledningssträckning som innebär minst påverkan för människa och miljö är myndighetsdialog och samråd viktigt vid planeringen av en ny ledning.

Projektet är nu inne i en fas av utredning och myndighetsdialog. Under vintern och våren 2024 har Svenska kraftnät fört dialog med länsstyrelsen i Norrbottens län, Gällivare kommun, Jokkmokks kommun, Sametinget, Försvarsmakten, Trafikverket, berörda samebyar och andra särskilt berörda intressenter.

Många aspekter beaktas

Vid utredning av korridorer för nya kraftledningar och lokalisering av nya stationer beaktas många aspekter såsom bebyggelse och boendemiljö, rennäring, totalförsvar, landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, naturresurshållning, infrastruktur och planförhållanden. Svenska kraftnät förhåller sig också till nationella miljömål, miljökvalitetsnormer, säkerhetsbestämmelser samt till den interna miljöpolicyn. Vidare måste Svenska kraftnät ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, driftsäkert och ekonomiskt rimligt.

Mer information om utbyggnads- och tillståndsprocessen

Klicka på länkarna och läs mer om utbyggnadsprocessens (.pdf) Öppnas i nytt fönsteroch tillståndsprocessens (.pdf) Öppnas i nytt fönsterolika steg.